Prenumerera

Du kan enkelt välja vad du vill prenumerera på för respektive bolag för att få exempelvis tekniska analyser, artiklar och pressmeddelanden direkt via e-post eller RSS.

 Prenumeration via e-post

 Prenumeration via RSS

Arkivet

Letar du efter tidigare publicerade artiklar? Leta i vårt arkiv.

Gå till arkivet

Sociala medier


Klicka på knappen och låt oss slumpvis introducera dig till ett spännande bolag:

Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB Januari - Mars 2015

10:22 / 27 maj 2015 Karessa Pharma Pressmeddelande

Första kvartalet 2015
FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr
Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -...
Läs mer...

Motion Display - (TA) Viktig botten kring 3 kr

09:51 / 27 maj 2015 Motion Display Teknisk analys

(Dagsgraf) Motion Displays aktie verkar ha hittat en botten kring 3 kr. Lutningen på den negativa trenden som fanns 2014 har brutits och aktien konsol... Läs mer...

Cassandra Oil; Årsredovisningen offentliggjord med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

08:55 / 27 maj 2015 Cassandra Oil Pressmeddelande

Cassandra Oils årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (http://cassandraoil.com/sv/Investor-Relations/Rapp... Läs mer...

Årsstämmokommuniké Bayn Europe AB (publ)

08:52 / 27 maj 2015 Bayn Europe Pressmeddelande

Årsstämma i Bayn Europe AB (publ), org nr 556794-4797, har hållits tisdagen den 26 maj 2015 på Hornsgatan 79 i Stockholm. Nedan följer en sammanfa... Läs mer...

Avtal om likviditetsgaranti upphör

08:31 / 27 maj 2015 Kentima Pressmeddelande

AVTAL OM LIKVIDITETSGARANTI UPPHÖR
Styrelsen i Kentima Holding AB (publ) har beslutat att upphöra med likviditetsgarantin. Sista dag ...
Läs mer...

NFO Drives - (TA) 0,40 kr testas allt mer

16:29 / 26 maj 2015 NFO Drives Teknisk analys

(Dagsgraf) I den tidigare analysen skrev vi att NFO Drives trendkanal var intakt och för närvarande ser man att det tekniska landskapet inte förändrat... Läs mer...

Medica Nord: Kommuniké årsstämma maj 2015, Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

15:30 / 26 maj 2015 Medica Nord Pressmeddelande

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) årsstämma i Stockholm idag den 26 maj 2015 fattades följande beslut:
Resultatdisposi...
Läs mer...