Remiums marknadsbrev

Rem invest

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till Remiums marknadsbrev och det populära analysutskicket Daily. 

Anmälan

Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Om Remium

Remiums lokaler

Välkommen till Remium - marknadens ledande aktör med fokus på små och medelstora bolag

Remium är en svensk fondkommissionär med drivkraft att effektivisera kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. 

Vi tillhandahåller:

-Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för småbolag och våra analytiker följer regelbundet över 130 listade/noterade företag på Stockholmsbörsen, AktieTorget och NGM. 

-Vår filosofi är att inte bara leverera en transaktion, utan också garantera hög kvalitet och etik.

-Remium har varit aktiv på finansmarknaden sedan år 2000. Under denna period har vi fokuserat all vår energi på att hjälpa våra kunder att göra bra affärer. Det är det vi brinner för.

-Vårt fokus har resulterat i att vi sedan länge är en ledande aktör på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag.

-Vår storlek och vårt oberoende gör att vi kan vara snabba, personliga och tillgängliga.

Affärsidé

Remiums affärsidé är att skapa mervärde för små och medelstora bolag och dess aktieägare genom att tillhandahålla finansiella tjänster.

Vision

Remium ska bli Nordens ledande aktör på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag.

Inriktning på småbolag

Småbolagsaktierna handlas ineffektivt i förhållande till de stora aktierna. Småbolagsaktier har högre volatilitet i aktiekursen, högre spread mellan köp- och säljkurs, lägre omsättning, lägre analysbevakning och färre institutionella ägare.

Remium har genom sin inriktning på att effektivisera kapitalmarknaden för småbolag stor kunskap om småbolagen och dess investerare vilket leder till en unik möjlighet att överbrygga dessa problem genom att identifiera affärsmöjligheter på ett tidigt stadium.

Remium erbjuder ett fullständigt tjänstepaket till små och medelstora bolag:

 • Notering/Listning
 • Kapitalanskaffningar
 • Private Placement
 • Förvärv, avyttringar, samgående
 • Värderingar
 • Emissionstjänster
 • Analystjänser
 • Investor Relations
 • Mentor på NGM MTF
 • Certified Adviser
 • Likviditetsgaranti

SPARBÖSSAN

remium sparbössan

Ett långsiktigt sparande på konto ger säker trygghet för framtiden. 

www.remiumsparbossan.se

Bli kund hos Remium

kund remium

Här öppnar du enkelt en depå.
Du kan spara i aktier, fonder och andra värdepapper.   

Bli kund klicka här >>