Remiums marknadsbrev

Rem invest

Klicka på länken nedan för att ta del av Remiums marknadsbrev och det populära analysutskicket Daily.

Daily är en produkt ifrån Remium Analys och är skapad för Remiums instiutionella kunder. Genom Remiums marknadsbrev kan även övriga få åtkomst till ett fåtal utskick av Daily per månad. 

Anmälan

Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Finansiell information

 remstyrelserum

 

Remium Nordic AB
Grundades: 2000
Rating: AAA Dun & Bradstreet

VD: Petra Sas
Styrelseordförande: Henrik Hedelius

Börsmedlemskap: Nasdaq Stockholm,  Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Aktietorget, First North.

  Finansiell utveckling - Koncernen20142013201220112010   
  Balansomslutning, MSEK 233 199 171 174 209  
  Eget kapital, MSEK 60 60 59 50 64  
  Intäkter, MSEK 97 75 61 71 94  
  Resultat före skatt, MSEK 5,0 6,6 -7,0 1,8 16,9  
  Kärnprimärkapitalrelation, (%)                           21,7 22,8 23,4 21,2 22,4  
  Totalkapitalrelation, (%)           21,7 22,8 23,4 21,2 22,4  
  Soliditet, (%)       25,9 30,1 34,7 29,1 30,9  
               

 

 

Bifogade filer

REMIUM SPARBÖSSAN

Ta del av våra aktuella räntor för Sparkonton

Remium Sparbössan ->

KAPITALFÖRVALTNING

Via vår kapitalförvaltning kan du få hjälp att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.   

Till Kapitalförvaltningen >>