Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Reklamationer

Synpunkter och reklamationer

Remium vill att våra kunder skall vara nöjda med de tjänster och produkter som vi tillhandahåller. Om du som kund inte är nöjd med den hantering du har erhållit, så är det viktigt att vi får veta det. I första hand så bör du kontakta den hos Remium som utförde eller tog emot ditt uppdrag.

Kvarstår ditt missnöje kan du skriftligen vända dig till Remiums klagomålsansvarige Karin Söderström. Handläggningen underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation som du har i ärendet, till exempel avräkningsnotor, kontoudrag, anteckningar m.m.

Glöm inte bort att ange namnet på den hos Remium som du tidigare har haft kontakt med.

Remium Nordic AB
Klagomålsansvarig
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm

Email: klagomalsansvarig@remium.com

 Extern vägledning

Vi vill uppmärksamma dig som kund att du även kan få vägledning i denna typ av frågor från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och genom den kommunala konsument-vägledningen.

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Bra start på rapportperioden"

Se Peters artiklar här