Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Styrelse och ledning

rem_styrelserum

Styrelse

Tor Dunér, född 1959, Styrelseordförande. Advokat och delägare på ADN Law Advokatfirma. Arbetar huvudsakligen inom området bank och finans med både kommersiella och regulatoriska frågor (t. ex. complianceuppdrag). Han har tidigare arbetat som bank- och bolagsjurist på Swedbank och inom Nordeakoncernen.

Stefan Carlsson, född 1961, Styrelseledamot, BS, MBA, har lång erfarenhet från finansbranschen och har haft ledande befattningar inom SEB, Skandia, DnB, Enskilda Securities, Öhman och Swedbank. Innehar andra styrelseuppdrag.

Kjell Nilsson, född 1950, Styrelseledamot, förvaltningsekonom samt fil.kand i statskunskap, nationalekonomi vid Umeå universitet med mångårig bankerfarenhet från SEB, Gotabanken och Swedbank. Har bl. a. varit rörelsechef vid Föreningssparbankens regionkontor i Östersund med ansvar för den löpande verksamheten i 44 bankkontor i Jämtland, Ångermanland och Medelpad, bankdirektör för Swedbank Boden och kontorschef för Swedbank Haparanda. 

  

Ledning 

Tore Gröttum, född 1962, Verkställande direktör, har lång erfarenhet från den finansiella sektorn, med befattningar inom ABG Sundal Collier, Kreditkassen (Nordea Bank Norge) och Agasti Wunderlich Capital Markets. Övrig erfarenhet inom Revision, Fast egendom, Offshoreverksamhet, Hotell och Investeringsverksamhet. Statsauktoriserad revisor från Handelshögskolan i Bergen.

Arash Hakimi Fard, Head of Equity Research & Introduce

Henrik Hedelius, Head of Strategy & Corporate Finance

Michael Canborn, Head of Trading

 

 

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Bra start på rapportperioden"

Se Peters artiklar här