Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Tillsyn och tillstånd

 

Remium står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem av:
Nasdaq Stockholm,  Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Aktietorget, First North, Nordic Growth Market.

Remium har följande tillstånd:

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
• Tillstånd att bedriva finansieringsrörelse och därmed förenlig verksamhet

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
• Handel med finansiellta instrument för egen räkning
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Garantigivning och placering med fast åtagande

Remium har vidare anmält gränsöverskridande verksamhet enligt MiFID till Norge, Danmark och Finland.

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Bra start på rapportperioden"

Se Peters artiklar här