Remiums marknadsbrev

Rem invest

Klicka på länken nedan för att ta del av Remiums marknadsbrev och det populära analysutskicket Daily.

Daily är en produkt ifrån Remium Analys och är skapad för Remiums instiutionella kunder. Genom Remiums marknadsbrev kan även övriga få åtkomst till ett fåtal utskick av Daily per månad. 

Anmälan

Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Om Remium Analys

 

Remiums analysavdelning erbjuder en unik kompetens inom segmentet små- och medelstora bolag. Vi skattas högt av våra institutionella motparter likväl som av bolagen vi analyserar.

Remium analys equity research 

Remium Analys är en nischad aktör som hjälper institutioner intresserade av små- och medelstora bolag att nå en komplett bevakning av segmentet. Vi bevakar cirka 120 bolag och hjälper kunder att ständigt vara uppdaterade på relevanta händelser i bolagen samt deras värderingar och utsikter.

Via vårt erbjudande får institutionella kunder en professionell och ständigt uppdaterad bevakning av vad som ofta är marknadens mest underanalyserade bolag. Vårt erbjudande är omfattande och nedan kan man läsa om några av de större produkter som vi kontinuerligt levererar till våra motparter.

Daily och Weekly

Remium Daily är ett uppskattat nyhetsbrev där vi med vass penna ger skarpa insikter om bolag, aktier, marknaden och aktuella händelser – i regel med en vinkel kring småbolagssegmentet. Remium Daily är som regel inte en daglig produkt, men handlar om dagsnära händelser och skrivs på basis av nyhetsflöde. I snitt utgår Daily cirka 1-2 ggr/vecka.

I vår Weekly som utgår på fredagar sammanfattar vi händelser inom vår bevakade sektor. Produkten ger våra motparter chansen att ta del av veckans mest väsentliga händelser inom bevakningssfären och utgör därför ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad. I snitt utgår Weekly cirka 2 ggr/månad.

Case och Select

Analysavdelningen gör löpande gallringar i den breda flora av bolag som Remium följer. I samband med detta arbete lyfter vi lättillgängligt och pedagogiskt fram enskilda affärsidéer med riktkurs och rekommendation.

En del av dessa rekommendationer hamnar i vår Remium Select. Denna modellportfölj arbetar vi aktivt med och förändrar efter våra bästa aktieidéer för stunden. Som alltid baseras analysen på fundamentala faktorer och bolagen väljs ifrån analysavdelningens bevakning. Ett krav är att de valda bolagets aktie skall ha relativt god likviditet. Portföljen utgörs av maximalt 10 aktier.

Remiums Bästa Idéer

Efter rapportperioderna tar vi fram de bästa aktieidéerna från vår bevakning. Ett längre och djupgående material presenteras personligen för våra motparter. Även här försöker vi gallra bland de större småbolagen inom vår bevakning.

Remium Introduce.se

Remiums analysavdelning är leverantör av analyser till analysplattformen Remium Introduce.sePlattformen innehåller idag ca 100 små- och medelstora bolag med kvartalsvisa uppdateringar, där du som investerare finner materialet pedagogiskt presenterat på en gemensam plattform. Analyserna bygger på kontinuerlig företagskontakt och innehåller en kort företagsbeskrivning, historiska data, framtidsutsikter, kommentarer, nyckeltal, värdering och kursdiagram. Analysen, som är utan rekommendation eller riktkurs, publiceras på vår webbplats och är tillgänglig för alla. Syftet är att öka genomlysningen av börsens småbolag för att understödja en mer effektiv kapitalmarknad.

Remium Navigator

Remium Navigator är en tryckt småbolagsguide där analyser av bolagen inom Remium Introduce finns samlade. Remium Navigator uppdateras varje kvartal och distribueras främst till våra institutionella kunder.

Kapitalmarknadsdagar och bolagspresentationer

För att ytterligare öka genomlysningen av de små och medelstora bolagen får intressanta företag presentera sig för investerare vid Remiums uppskattade kapitalmarknadsdagar. I dessa sammanhang får företagsledningen möjlighet att presentera resultat, affärsmodeller, strategi och marknadsutsikter samt svara på frågor från såväl privata som institutionella investerare.

Utöver det håller Remium, i våra centralt belägna lokaler, cirka 100 bolagspresentationer per år. Där bolag i samband med frukost eller lunch presenterar sin rapport och verksamhet. 


 

Om du har frågor eller funderingar kring vårt analysarbete är du välkommen att kontakta oss.

Arash Hakimi Fard
Chef för analysavdelningen

Tel. +46 8 454 32 56
arash.hakimi.fard@remium.com

 

KONTAKT

Vi levererar våra analystjänster till institutioner, fonder och större family offices. Är du nyfiken på att veta mer om vårt erbjudande tveka inte kontakta oss. 

Analyschef
Arash Hakimi Fard

+46 8 454 32 56
arash.hakimi.fard@remium.com

REMIUM SPARBÖSSAN

Ta del av våra aktuella räntor för Sparkonton

Remium Sparbössan ->

KAPITALFÖRVALTNING

Via vår kapitalförvaltning kan du få hjälp att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.   

Till Kapitalförvaltningen >>