Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Om Remium Analys

 

Remiums analysavdelning erbjuder en unik kompetens inom segmentet små- och medelstora bolag. Vi skattas högt av våra institutionella motparter likväl som av bolagen vi analyserar.

Remium analys equity research 

Remium Analys är en nischad aktör som hjälper institutioner intresserade av små- och medelstora bolag att nå en komplett bevakning av segmentet. Vi bevakar cirka 120 bolag och hjälper kunder att ständigt vara uppdaterade på relevanta händelser i bolagen samt deras värderingar och utsikter.

Via vårt erbjudande får institutionella kunder en professionell och ständigt uppdaterad bevakning av vad som ofta är marknadens mest underanalyserade bolag. 

Bred småbolagsbevakning

Under rapportperioden samt vid signifikanta bolagshändelser publicerar vi ”Inför rapporten”, ”Rapportkommentar” samt prognosuppdateringar. Nedan syns vår bevakning fördelat per lista:

 

 

Remiums bästa idéer

Efter rapportperioderna tar vi fram de bästa aktieidéerna från vår bevakning. Ett längre och djupgående material presenteras personligen för våra motparter där vi försöker gallra bland småbolagen för att hitta aktier som slår sitt jämförelseindex på 12-24 månaders sikt.

Remiums Select

Remium Select är en modellportfölj där vi aktivt letar idéer för överavkastning med 6-12 månaders horisont. Som alltid baseras analysen på fundamentala faktorer och bolagen väljs ifrån analysavdelningens bevakning. Ett krav är att de valda bolagets aktie skall ha relativt god likviditet. Portföljen utgörs av maximalt 10 aktier.

Remium Navigator

Remium Navigator är en tryckt småbolagsguide som distribueras kvartalsvis till våra motparter. Navigatorn innehåller en analysuppdatering av samtliga bolag under Remiums bevakning.

Introduce.se

Remiums analysavdelning är leverantör av analyser till Remiums analysplattform Introduce.sePlattformen innehåller idag ca 100 små- och medelstora bolag med kvartalsvisa uppdateringar, där du som investerare finner materialet pedagogiskt presenterat på en gemensam plattform. Analyserna bygger på kontinuerlig företagskontakt och innehåller en kort företagsbeskrivning, historiska data, framtidsutsikter, kommentarer, nyckeltal, värdering och kursdiagram. Analysen, som är utan rekommendation eller riktkurs, publiceras på vår webbplats och är tillgänglig för alla. Syftet är att öka genomlysningen av börsens småbolag för att understödja en mer effektiv kapitalmarknad.

Kapitalmarknadsdagar och bolagspresentationer

För att ytterligare öka genomlysningen av de små och medelstora bolagen får intressanta företag presentera sig för investerare vid Remiums uppskattade kapitalmarknadsdagar. I dessa sammanhang får företagsledningen möjlighet att presentera resultat, affärsmodeller, strategi och marknadsutsikter samt svara på frågor från såväl privata som institutionella investerare.

Utöver det håller Remium, i våra centralt belägna lokaler, cirka 100 bolagspresentationer per år. Där bolag i samband med frukost eller lunch presenterar sin rapport och verksamhet. 


 Om du har frågor eller funderingar kring vårt analysarbete är du välkommen att kontakta oss.

Arash Hakimi Fard
Chef för analysavdelningen

Tel. +46 8 454 32 56
arash.hakimi.fard@remium.com

 

KONTAKT

Vi levererar våra analystjänster till institutioner, fonder och större family offices. Är du nyfiken på att veta mer om vårt erbjudande tveka inte kontakta oss. 

Analyschef
Arash Hakimi Fard

+46 8 454 32 56
arash.hakimi.fard@remium.com