Peter kommenterar

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Vad kan vi lära av H&Q?"

Se Peters artiklar här

TA-Skola

Se den senaste artikeln i vår TA-skola: "Fibonacci"

Läs artikeln här