Lönsamma småbolag med EV/EBIT under 10 och P/S under 1

10:14 / 30 maj 2012 Övrig artikel


Varje vecka publicerar vi med hjälp av Nyckeltalskompassen listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium AB.

Denna vecka har vi screenat fram bolag som handlas till EV/EBIT om max 10,5, P/S under 1 samt en förväntad avkastning på det egna kapitalet på minst 10,1% för 2012e. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på Nyckeltalskompassen och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter.

småbolag_introduce