Prognoser Q3 - G5 Entertainment, Hifab & MSC Group

11:39 / 6 november 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Utifrån bolagets offentliggjorda preliminära siffor förväntas under Q3 en nettoomsättning om 266,0 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 110% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,6 MSEK motsvarande en marginal om 12,3%.

Rapporten förväntas publiceras före börsöppning.

 

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 111 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK motsvarande en marginal om 1,6%.

 

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 54,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 84% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,2 MSEK motsvarande en negativ marginal. 

Video

Intervju med VD på Eolus Vind