Prognos Q2 - Sectra

13:36 / 7 december 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


 

Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q2 17/18E uppgår till 285,0 MSEK. EBIT förväntas uppgå till 46,9 MSEK motsvarande en EBIT-marginal om 16.4% .

Rapporten förväntas publiceras klockan 08:00.

Video

Intervju med VD på ITAB Shop Concept