Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.31

11:30 / 7 augusti 2017 Övrig artikel


aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-07-31 t.o.m. 2017-08-06.

Atrium Ljungberg: Monica Fallenius, affärsområdeschef för Transaktion & Etablering, har köpt 4 100 st aktier till kurs 138,60 kr.

Avensia: Styrelseledamot Anders Wehtje har totalt förvärvat 12 550 st aktier till snittkurs 9,00 kr.

Botnia Exploration: Johan Norman, styrelseledamot, har köpt 7 500 st aktier á 2,84 kr.

Cavotec: VD Mikael Norin har förvärvat 5 000 st aktier till kurs 29,00 kr.

Lammhults: Johan Ragnar, VD för dotterbolag, har totalt förvärvat 821 st aktier till snittkurs 64,00 kr. Dessutom har Håkan Johansson, närstående till VD för dotterbolaget Lammhults Möbel, Ulrika Johansson Ståhl, totalt köpt 2 544 st aktier motsvarande ca 163 000 kr. Sedan den 2e juni har Håkan köpt 14 390 st aktier.