Prognos Q2 - Kontigo Care

15:25 / 11 augusti 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Kontigo Care: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 1,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -3,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.