Prognos Q2 - Moberg Pharma

14:52 / 7 augusti 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Moberg Pharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 138,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 93,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 15,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl 08:00.