Prognoser Q2 - Cherry, Elverket Vallentuna, Eurocon, Malmbergs Elektriska

16:37 / 23 augusti 2017 Övrig artikel


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Cherry: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 585,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 205,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 70,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,0%.


 

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 57,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -0,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 6,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.


 

Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 58,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 3,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 5,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.


Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2017 en nettoomsättning om 144,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -0,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 15,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,0%.