Småbolag på Introduce med höga EBIT-marginaler och positiva P/E-tal

13:52 / 31 augusti 2017 Övrig artikel


Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.  

Denna gång har vi screenat fram bolag på Introduce med en EBIT-marginal överstigande 20% samt ett positivt P/E-tal, baserat på våra estimat för helåret 2017e. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

 

 

Video

Intervju med VD på Nilörngruppen