Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.5

09:19 / 5 februari 2018 Article


aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2018-01-29 t.o.m. 2018-02-04.

Concordia Maritime: Styrelseledamot Mats Jansson har förvärvat 6000 st aktier á 11,85 kr. Även styrelseledamot Gustaf Michael Gunnarsson Löw har förvärvat 7000 st aktier till en total köpeskilling om 82056,00 kr.

Video

Intervju med VD på Eurocon