Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Corporate Finance

Remium Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning till små och medelstora bolag i samband med såväl publika som privata transaktioner. Exempel på tjänster vi erbjuder är rådgivning i samband med börsnoteringar, aktie- och obligationsemissioner, M&A samt finansiell rådgivning såsom strategisk rådgivning, fairness opinions, incitaments-, återköps- och inlösenprogram. 

Remium Corporate Finance

Transaktionsteamet har omfattande erfarenhet gällande såväl olika typer av transaktioner som olika sektorer. Vi arbetar för en långsiktig relation med våra kunder vilket illustreras av sammansättningen av våra tjänster. Målsättningen är att vara kundens helhetsleverantör av finansiella tjänster under kundens hela livscykel och vår filosofi är att vara en snabbfotad och flexibel rådgivare med höga krav på kvalitet i vår projektledning.

Remium Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning inom följande områden:

Börsnoteringar och andra noteringar

 • Notering på NASDAQ Stockholm
 • Notering på NASDAQ First North
 • Notering på NGM och Aktietorget

Kapitalanskaffningar och strukturerade placeringar

 • Kapitalanskaffning i samband med notering
 • Företrädesemissioner
 • Riktade nyemissioner
 • Obligationsemissioner
 • Upprättande av garantikonsortium i samband med företrädesemissioner
 • Strukturerade placeringar av större poster noterade aktier (blocktransaktioner)

Förvärv, samgåenden och försäljningar

 • Publika bud
 • Köp och försäljning av bolag
 • Samgåenden
 • Ägarförändringar

Finansiell rådgivning

 • Strategisk rådgivning 
 • Värderingar
 • Fairness opinion
 • Återköp och inlösen av aktier
 • Incitamentsprogram


Hör gärna av dig om du vill veta mer om Remium Corporate Finance och våra tjänster.

Henrik Hedelius
Chef Corporate Finance

Tel. +46 8 454 32 03
Henrik.Hedelius@remium.com