Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Avslutade erbjudanden

Oasmia Pharmaceutical AB
Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Företrädesemission

A Group Of Retail Assets Sweden AB
Inbjudant till teckning av stamaktier serie B, A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ)

TagMaster
Inbjudan till teckning i TagMaster

Nicoccino
Inbjudan till teckning i Nicoccino

Vigmed Holding AB (PUBL) 2014
Inbjudan till teckning av aktier i Vigmed Holding AB (PUBL) 2014

Vigmed Holding AB (PUBL) 2014 Eng
Invitation to subscribe for shares in Vigmed Holding AB (PUBL) 2014

Effnetplattformen
Inbjudan till teckning av aktier i Effnetplattformen AB (publ) 16 februari – 2 mars 2015

Aspiro AB
Inbjudan till teckning av aktier i Aspiro AB (PUBL)

Verisec AB (Publ)
Inbjudan till förvärv av aktier i Verisec AB (Publ)

Active Biotech
Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (Publ)

Active Biotech (Eng)
Invitation to subscribe for shares in Active Biotech AB (publ)

CybAero AB (publ)
Optionsutnyttjande i CybAero AB (publ)

CronTech Pharma
Anmälan om konvertering av konvertibler

Christian Berner Tech Trade
Christian Berner Trade Tech genomför en nyemission inför en förestående listning på Nasdaq OMX First North. Syftet med nyemissionen är att tillföra Bolaget resurser för expansion genom bland annat förvärv av konkurrenter.

Rederi AB TransAtlantic
Erbjudande till aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic

ProfilGruppen AB
Inbjudan till teckning av aktier i ProfilGruppen AB (PUBL)

Cassandra Oil
Nyemissionen Teckningstiden för Cassandra Oils företrädesemission om 22,15 MSEK inleds i morgon den 28 maj och pågår till och med den 13 juni.

WeSC AB
Inbjudan till teckning av aktier i WeSC AB (PUBL)

Amasten Holding AB
Inbjudan till teckning av Preferensaktier och Stamaktier i Amasten Holding AB (publ)

Impact Coatings AB
Inbjudan till teckning av aktier i Impact Coatings AB (publ)

Betsson AB
Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i Betsson AB (publ) 2014

Midway Holding AB (publ)
Inbjudan till teckning av konvertibler i Midway Holding AB (publ)

IAR Systems Group AB
Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande

Cryptzone Group AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Interfox Resources
Inbjudan till teckning av aktier i Interfox Resources AB (publ)

Greater Than AB
Erbjudande inför notering av Greater Than AB på Aktietorget.

Hansa Medical
Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Phone Family AB (publ)
Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ)

Blasieholmen Investment Group Equity
Inbjudan till teckning i Blasieholmen Investment Group Equity

Blasieholmen Investment Group Seed
Inbjudan till teckning i Blasieholmen Investment Group Seed

Hövding Sverige AB
Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Maxkompetens Sverige AB
Inbjudan till teckning av aktier i Maxkompetens Sverige AB

Motion Display
MotionDisplay Företrädesemission

Vigmed Holding AB (publ)
Inbjudan till teckning av aktier i Vigmed Holding AB (publ)

Vigmed Holding AB (publ) - English
Invitation to subscribe for shares in Vigmed Holding AB (publ)

TalkPool IPO and listing on First North >>
TalkPool AG published its Information Memorandum for its public offer and subsequent listing of its shares on First North, Nasdaq Stockholm, on May 10, 2016.

Swedencare AB (publ)
I syfte att tillföra Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) kapital för att skapa ökade finansiella förutsättningar för förvärv av produktbolag respektive produkträttigheter inom djurhälsa har styrelsen för Swedencare beslutat att genomföra en nyemission om 30 MSEK (”Erbjudandet”) samt en eventuell utökning av Erbjudandet om 4,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Styrelsen har vidare ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North för att öka kännedomen om Swedencare och därigenom ytterligare förstärka Bolagets marknadsposition i den pågående konsolideringen i branschen.

Teckning av Units i Intervacc AB (publ)
Inbjudan till teckning av Units i Intervacc AB (publ) inför listning på Nasdaq First North

Bambuser AB -->
Inbjudan till teckning av aktier i Bambuser AB (publ)

Indentive AB
Inbjudan till teckning av Units i Indentive AB. Inför listning på Nasdaq First North november 2017