Disclaimer

Välkommen till Remium Nordic och Introduce.se

Vi uppskattar ditt intresse för Remium Nordic ("Bolaget") och ditt besök på www.introduce.se. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Vi vill att du ska känna att vi respekterar din integritet vilket du kan läsa mer om i vår policy för integritetsskydd. Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna Webbplatspolicy.

Allmänt om webbplatspolicyn

Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på www.introduce.se får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I stycket "Remium Nordics policy för integritetsskydd" förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, dvs. information som kan identifiera dig som användare.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Bolaget arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Bolaget inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Bolaget och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Bolaget.

Webbplatsen innehåller bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats om inte annat överenskommits.

Remium Nordics policy för integritetsskydd

Bolaget månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Bolaget hanterar den personliga information som Bolaget mottar och samlar in genom webbplatsen www.introduce.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.

Policyn behandlar inte andra företag som Bolaget inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda Bolaget.

Bolaget tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad bolaget gör med informationen

Bolaget samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Bolaget mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.

Bolaget använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.

Bolaget säljer inte informationen till någon tredje part.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

- att webbplatsen innehåller cookies, - vad dessa cookies används till och - hur cookies kan undvikas.

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte vill tillåta cookies kan du lägga in en spärr för dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna). Använder du Internet Explorer gör du så här: Gå in under Verktyg/Tools: Internet-alternativ/options, fliken Sekretess/Secrecy och klicka på Avancerad/Advanced. Där kan du sedan välja om du accepterar eller nekar cookies, eller om du vill ha en fråga överallt där cookies förekommer.

Uppdatering av webbplatspolicy

Bolaget kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Viktig information

Analysprodukten review är framställd av Remium Nordic AB ("Remium") för allmän spridning och är inte avsedd att vara rådgivande. Reviews uppdateras normalt varje kvartal. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser.

Reviews får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Informationen i review ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna review. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och certified advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten review. Läsaren av reviews kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i reviews.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta vår Webmaster via e-post:

Prenumerera RSS

Varje företag har sitt eget RSS-flöde på Introduce så att du enkelt kan prenumerera på de företag du är mest intresserad av.

Visa alla RSS-flöden

Visste du att

Addnode Group är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Läs mer om Addnode Group