Samtliga bolag på Introduce.se

Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern med över 120 rörelsedrivande bolag inom utvalda nischer som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter och lösningar. Addtech kan närmast beskrivas som förädlingslänken mellan leverantörer och kund där fokus är på att tillföra tekniskt och ekonomiskt mervärde. Bolaget har decentraliserat ansvarsområde och bedriver en aktiv förvärvsstrategi.

Prenumerera på Addtech

Alcadon

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B-området. Hög produktkunskap, konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.

Prenumerera på Alcadon

Arise

Arise är en av de ledande aktörerna på den nordiska vindkraftmarknaden avseende landbaserad vindkraft. Bolaget är en av ett fåtal aktörer som hanterar hela värdekedjan – från prospektering, tillståndshantering till finansiering, byggnation och egen/extern förvaltning. Bolagets portfölj av förvaltad vindkraft utgör ca 8% av Sveriges totala installerade kapacitet. Därutöver besitter Arise en omfattande projektportfölj om ca 1000 MW i Sverige.

Prenumerera på Arise

Avensia

Avensia (tidigare InXL Innovation) är ett e-handelslösningsbolag som hjälper kunder att öka sin försäljning i alla kanaler genom att skapa en förstklassig upplevelse online. Kunderna finns främst på den nordiska marknaden men även globalt.

Prenumerera på Avensia

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med stort fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Bolaget drar fördel av ökat byggande och ett intensifierat hållbarhetstänk där miljövänliga alternativ tar plats inom flertalet användningsområden.

Prenumerera på Bergs Timber

BioGaia

BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är nyttiga bakterier som har dokumenterade positiva hälsoeffekter i kroppen. Användningsområdena för BioGaias produkter är främst inom mag/tarm-, mun- samt immunhälsa och produkterna finns i en rad olika tappningar. Företaget är verksamt i hela världen genom distributionspartners och försäljningen sker främst på apotek.

Prenumerera på BioGaia

Biovica

Biovica är ett bioteknikföretag vars patenterade teknologiplattform, DiviTum, mäter celltillväxthastigheten hos patienter med solida cancertumörer. Testet ger ett mått på hur snabbt cancer växer och är dessutom ett utmärkt sätt att enkelt och snabbt få svar på om insatt cancerbehandling är verksam. Biovica har initialt valt att fokusera på utvärdering av behandlingseffekten kring spridd bröstcancer. Bolaget är i tidig kommersiell fas och har i dagsläget försäljning till forskningsmarknaden, kommersiell lansering förväntas inledas i Europa och USA under 2020.

Prenumerera på Biovica

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) i fler än 100 länder. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA.

Prenumerera på Boule Diagnostics

Bredband2

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni samt lagrings- och säkerhetslösningar via fibernätet. Bolaget kan även erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som Internet och VPN. Kundbasen består framför allt av privatpersoner men bolaget erbjuder även en rad olika tjänster som riktar sig mot företag.

Prenumerera på Bredband2

Brighter

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som grundades år 2007. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa (mobil hälsa). I ett första steg har bolaget utvecklat en integrerad lösning (Actiste) för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandling hos diabetiker.

Prenumerera på Brighter

Briox

BRIOX AB (publ) utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Prenumerera på Briox

Capacent

Capacent är ett managementkonsultbolag inriktat mot företagsrådgivning med fokus på att förbättra kundernas lönsamhet och kassaflöde. Bolaget erbjuder affärsnära företagsrådgivning med fokus på att leverera mätbara resultat, från fastställande av strategi till implementering och uppföljning. Capacent har nordisk närvaro och hög grad av involvering i kundernas verksamhet. Kundbasen är bred både i termer av antal kunder och representerade sektorer.

Prenumerera på Capacent

Catella

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.

Prenumerera på Catella

Catena

Catena förvaltar strategiskt belägna logistikfastigheter med fokus på stabila kassaflöden vilket ger goda möjligheter att skapa långsiktig tillväxt via förvärv och projektutveckling. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och e-handel där dessa är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner och knutpunkter.

Prenumerera på Catena

Catena Media

Catena Media är ett snabbväxande bolag som skapar kundkontakter (leads) online. Historiskt har bolaget fokuserat på iGaming-branschen, på senare tid har även en ny vertikal inom finanssektorn tillkommit. Deras vision är att bli den världsledande leverantören av värdeskapande online-leads. Strategin fokuserar på organisk tillväxt, exempelvis genom geografisk expansion, samt förvärv.

Prenumerera på Catena Media

Cavotec

Cavotec är en global industrikoncern som levererar kraftöverföring, distribution och kontrollteknologi som utgör länken mellan fast och mobil utrustning i hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt automation och industri.

Prenumerera på Cavotec

Concordia Maritime

Concordia Maritime är i huvudsak fokuserat på frakter av förädlade oljeprodukter såsom bensin, diesel och flygbränsle samt vegetabiliska oljor. Som komplement är bolaget även aktivt inom transport av råolja.

Prenumerera på Concordia Maritime

CTT Systems

CTT utvecklar och marknadsför fuktkontrollsystem för kommersiella flygplan. Bolagets kunder är flygbolag samt flygplanstillverkare och deras underleverantörer. Bolagets huvudprodukter är Zonal Drying™, som är ett system för avfuktning av flygplansutrymmet, Cair System™, ett system som höjer luftfuktigheten i flygplanskabinen och Crew Humidifiers, som höjer luftfuktigheten i besättningens viloutrymmen och cockpit.

Prenumerera på CTT Systems

Dedicare

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning. Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor och socionomer. Bolaget har som policy att inom en timme ge besked angående bemanning. Området Norden upplever en brist på vårdpersonal, något som förväntas bestå till 2025 för såväl offentliga som privata aktörer. En personalbrist som i kombination med en allt mer åldrande befolkning i de nordiska regionerna driver marknaden inom vårdbemanning.

Prenumerera på Dedicare

DistIT

DistIT affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Baltikum och Norden. Bolaget består i dagsläget av fyra affärsdrivande dotterbolag.

Prenumerera på DistIT

Diös

Diös är ett fastighetsbolag som fokuserar på tillväxtorter i norra Sverige. Mer exakt definierar bolaget sin marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Målsättningen är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja fastigheter.

Prenumerera på Diös

Doro

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.

Prenumerera på Doro

Elanders

Elanders är en global leverantör av integrerade lösningar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen har verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är framför allt tillverkare av fordon, konsumentelektronik eller vitvaror.

Prenumerera på Elanders

Electra Gruppen

Electra Gruppen är en nordisk leverantör av varor och tjänster primärt till hemelektronikbranschen. Bolaget utvecklar och driver koncept för fristående entreprenörer så som Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image men står även för varuförsörjningen till ett flertal externa kunder samt tillhandahåller tjänster inom IT och tredjepartslogistik.

Prenumerera på Electra Gruppen

Elos Medtech

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer. Bolaget har anläggningar i Sverige, Danmark, USA och Kina.

Prenumerera på Elos Medtech

Empir Group

Empir Group, tidigare MSC Group, är en koncern med ett tjugotal självständiga bolag som bedriver verksamhet inom IT. Koncernen har en rikstäckande organisation, stark lokal närvaro med självständiga kontor som levererar tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser samt paketerade applikationserbjudanden. Empirs största kundgrupp finns i dagsläget inom offentlig sektor.

Prenumerera på Empir Group

Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.

Prenumerera på Enzymatica

Eolus Vind

Eolus Vind har en lång erfarenhet av framförallt projektering av vindkraftverk och hjälper sina kunder från första ansökan till färdigt verk. Bolaget förvaltar även egna vindkraftverk där försäljningen består av el och el-certifikat. Eolus Vind verkar på en marknad som i hög grad påverkas av politiska beslut.

Prenumerera på Eolus Vind

Eurocon

Eurocon är en teknikkonsult som erbjuder ingenjörstjänster, inom branscherna skog, energi, kemi, gruva, verkstad samt livs- och läkemedel. Detta är branscher där Eurocon förfogar över både hög kompetens och starka nätverk. Visionen är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare som vill bygga och optimera för en hållbar framtid.

Prenumerera på Eurocon

eWork

Eworks affärsidé bygger på att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt konsulter till rätt projekt. Kärnan i bolagets verksamhet är en databas bestående av över 100 000 konsulter. Konsulterna är inte anställda på eWork utan bolaget fokuserar istället helt på sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag.

Prenumerera på eWork

FastPartner

FastPartner äger, förvaltar och utvecklar framför allt kommersiella fastigheter. Beståndet består i huvudsak av lager- och produktionsfastigheter, men även av kontor och butikslokaler. Bolaget har som uttalad strategi att investera på lång sikt men ska ändå kunna fatta snabba beslut vid behov.

Prenumerera på FastPartner

Ferronordic

Ferronordic är en auktoriserad återförsäljare av Construction Equipment-maskiner under ett flertal varumärken runt om i Ryssland. Bland varumärkena återfinns Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne. Utöver detta är Ferronordic auktoriserad eftermarknadsåterförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks. Bolagets målsättning är att bli det ledande service- och försäljningsbolaget på CIS-marknaderna.

Prenumerera på Ferronordic

Formpipe

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda i informationsflödet för företag, organisationer och myndigheter. Verksamheten sker inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket är det samlade namnet för affärssystem som hanterar informationsflödet inom ett företag.

Prenumerera på Formpipe

Fortnox

Växjöbaserade Fortnox erbjuder marknaden kostnadseffektiva lösningar inom bland annat bokföring, CRM och fakturering. Företagets programvaror är helt webbaserade och kan nås från vilken dator som helst. Affärsmodellen är skalbar och fokus ligger på att nå stora volymer.

Prenumerera på Fortnox

Future Gaming Group

Future Gaming Group (FGG) är en snabbväxande koncern inom iGaming. Bolagets primära fokus är mot affiliation, men bolaget bedriver även en kompletterande operatörsverksamhet inom onlinecasino och sportsbook. Affiliatedelen bedrivs genom två olika dotterbolag, där den primära inkomstkällan utgörs av Paid Media (PPC) från reglerade marknader. Målsättningen är att bli en ledande affiliateaktör inom detta område.

Prenumerera på Future Gaming Group

G5 Entertainment

G5 Entertainment utvecklar och publicerar free-to-play spel för både smarta telefoner och surfplattor. Spelen är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Distributionen sker digitalt genom Apple, Google, Amazon och Windows olika applikationsbutiker. Utöver sina egenutvecklade spel arbetar bolaget även som förläggare för spel som licensierats från andra utvecklare, i detta fall betalas en royalty till utvecklaren baserat på spelets försäljningsutveckling.

Prenumerera på G5 Entertainment

GARO

Med rötterna i entrerprenörsmeckat Gnosjö utvecklar och tillverkar GARO produkter och system för elinstallationsmarknaden under eget varumärke. Gemensamma nämnare för produkterna är innovation och lösningsorientering som förenklar användarvänligheten för kunderna. Bolagets huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge, Irland, Finland samt Polen. Produktområdena är indelade i elinstallation, projekt, tillfällig el och ladd. Produktionen sker i egna produktionsanläggningar i Gnosjö och Szczecin, Polen.

Prenumerera på GARO

Generic

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med extra hög tillförlitlighet, där det egna nätet möjliggör att kritisk kommunikation hanteras. Kunderna återfinns bland annat inom samhällskritiska funktioner som polisen, räddningstjänsten, sjukvården samt inom landsting och kommuner.

Prenumerera på Generic

Hifab

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framförallt i Sverige men även internationellt. Bolaget stödjer sina kunder genom alla delar av ett byggprojekt, från tidiga strategiska frågeställningar till färdigställande och förvaltning. Hifabs övergripande finansiella mål är att nå en vinstmarginal om sju procent av omsättningen över en konjunkturcykel.

Prenumerera på Hifab

Hoylu

Hoylu tillhandahåller mjukvara, inmatningsverktyg och skärmar för kreativt samarbete oberoende av de medverkandes fysiska position. Lösningarna hjälper till att koppla ihop analoga och digitala arbetsmetoder i syfte att underlätta samarbete. Bolagets produkter kan därför involvera flertalet personer med olika kompetenser i skapandeprocessen.

Prenumerera på Hoylu

Intervacc

Intervacc är ett life science-bolag som utvecklar, marknadsför och säljer vacciner och läkemedel för djurhälsovård. Bolaget har dels befintlig försäljning via dotterbolaget Nordvacc samt bedriver även utveckling av vaccin. Intervaccs huvudprodukt är vaccinet Strangvac® som skyddar mot hästsjukdomen kvarka. Efter många års forskning och utveckling befinner sig Intervacc i slutskedet av utvecklingen av Strangvac®. Bolaget är även igång med en ny vaccinkandidat mot en allvarlig streptokockinfektion på grisar samt en vaccinkandidat mot juverinfektion på kor.

Prenumerera på Intervacc

INVISIO Communications

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt att arbeta effektivt. Systemen består av headset och kontrollenheter med anslutningar till exempelvis en extern gruppradio eller ett fordons intercomsystem.

Prenumerera på INVISIO Communications

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade.

Prenumerera på ITAB Shop Concept

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är ett svenskt bolag som utvecklar stryktåliga datorlösningar för tuffa miljöer. Försäljningen sker globalt via ett välutvecklat nät av försäljningspartners där de dominerande marknaderna är Europa och USA.

Prenumerera på JLT Mobile Computers

Lagercrantz

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns över 50 bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik nisch. Gemensamt för bolagen är fokus på högt förädlingsvärde, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications samt Niche Products. Lagercrantz är främst verksamma i Nordeuropa, Kina och i USA. Närvaro i övriga världen har även påbörjats genom ytterligare exportsatsningar.

Prenumerera på Lagercrantz

Lammhults

Lammhults Design Group är en nordisk aktör inom inredningsbranschen som utvecklar och säljer produkter inom kategorierna möbler och inredning. Gemensamt för bolagets produkter är präglandet av högt designvärde och att produktutvecklingen sker tillsammans med flertalet framstående formgivare. Merparten av försäljningen sker till business-to-business kunder och kontor, samt totalkoncept inom offentlig verksamhet såsom biblioteksmiljöer.

Prenumerera på Lammhults

Leading Edge Materials

Leading Edge Materials har siktet inställt på att bli en ledande europeisk leverantör av kritiska material såsom grafit, litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Utvecklingen mot en fossilfri energianvändning i samhället genom elektrifiering av fordon och på andra sätt, går väldigt snabbt. Den här utvecklingen förväntas medföra en kraftigt ökad efterfrågan på de material som nämns ovan. I dagsläget dominerar länder som Kina och DR Kongo produktionen av dessa material. EU har därför klassat dem som kritiska i syfte att säkra den framtida tillgången för den europeiska industrin. Det råder en hård global konkurrens om dessa råvaror, och Leading Edge Materials vill medverka för att säkra tillgången för i första hand den europeiska industrin.

Prenumerera på Leading Edge Materials

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, hotell och vårdboenden, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Arbetet styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera på Magnolia Bostad

MedicaNatumin

MedicaNatumin, tidigare Medica Nord, är en nordisk egenvårdskoncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som avser öka människors livskvalitet och bidra till en bättre vardagshälsa. MedicaNatumin arbetar med innovation och kvalitet som ledord, såväl i utvecklingen av egna varumärken, som i urvalet av inlicensierade varumärken. Under mars 2016 förvärvades Natumin Pharma AB som bedriver forskning och utveckling.

Prenumerera på MedicaNatumin

Midsona

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Prenumerera på Midsona

Moment Group

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år, där kunder både är privatpersoner och företag. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Event, Live Entertainment och Venues. Med flertalet av Skandinaviens ledande varumärken i portföljen har Moment Group ett erbjudande som kan tillgodose en bred efterfrågebild inom upplevelseindustrin med tyngdpunkt på underhållning och event.

Prenumerera på Moment Group

Motion Display

Motion Display är verksamt inom det starkt växande området In-Store Marketing, d.v.s. där butiken eller producenten av en vara inne i själva butiken vill uppmärksamma varan. Motion Displays egenutvecklade produkt, blinkande skyltar gjorda på elektroniskt papper, är världsunik. I augusti 2014 lanserades även produkten Motion e-Bar, där en liknande elektronisk skylt placerats på en kundpinne, vilken avskiljer kunders varor på varubandet vid kassan. Exponeringen av utvalda varor förstärks med en blinkande display och drar därmed till sig kundernas uppmärksamhet.

Prenumerera på Motion Display

NAXS

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska regionen. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare grupp investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin är inriktad på en selektiv och diversifierad fondportfölj. Fokus ligger även på att hålla låga och konkurrenskraftiga förvaltningskostnader.

Prenumerera på NAXS

Nilörngruppen

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder, framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser samt ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider.

Prenumerera på Nilörngruppen

Nolato

Nolato är en svensk industrikoncern som utvecklar och tillverkar polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi. Bolaget delar in sin verksamhet i tre kundspecifika affärsområden; Medical, Integrated och Industrial och kunderna består av allt ifrån världsledande och globala företag till mindre, ofta lokala kundföretag.

Prenumerera på Nolato

Nordic Leisure

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som har två affärsområden, Onlinespel och Media- vilket i sin tur utgörs av affiliation med inriktning mot onlinespel. Bolagets marknadsfokus är främst inriktat mot Östeuropa och s.k emerging markets (utvecklingsmarknader). Nordic Leisure har som målsättning att växa såväl organiskt som via förvärv, och utvecklar sina verksamheter inom båda affärsområdena mot fler marknader.

Prenumerera på Nordic Leisure

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofings affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Koncernen har två affärsområden Products & Solutions samt Installation Services, där det förstnämnda producerar produkter för tätskiktsmarknaden och det sistnämnda är verksamma inom installation och entreprenad.

Prenumerera på Nordic Waterproofing

Opus Group

Opus Group erbjuder tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Bolaget har en uttalad femårsplan avseende åren 2017-2021 där omsättningen ska fördubblas och uppgå till 400 MUSD 2021. Samtidigt ska EBITDA-marginalen förbättras från nuvarande 20 procent till 25 procent 2021. Tillväxten ska till största del vara organisk genom intåg på nya marknader samt drivas av ett utökat tjänsteerbjudande på befintliga marknader.

Prenumerera på Opus Group

Poolia

Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i Sverige, Tyskland och Finland. Bolaget verkar inom ett par fokusområden och är aktiva på en marknad som i stor utsträckning följer konjunkturen.

Prenumerera på Poolia

Pricer

Pricers verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Pricer är ett globalt företag som säljer dels själva och dels via partners på en marknad med mycket låg penetrationsgrad.

Prenumerera på Pricer

Proact

Proact är en av Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster där de hjälper sina kunder att på ett effektivt sätt hantera affärskritisk information. Kunderna är i regel medelstora- och stora företag samt myndigheter.

Prenumerera på Proact

Probi

Probi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer probiotika globalt till livsmedels-, hälso- och läkemedelsbolag. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Bolagets forskning är primärt inriktad mot maghälsa, immunförsvar, närings- och järnupptag samt metabol hälsa. Koncernen är organiserad i två affärsområden – Consumer HealthCare och Functional Food.

Prenumerera på Probi

QuickCool

Quickcool AB har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. Bolaget har en patenterad och kliniskt testad produkt vilken kyler ner kroppen till 36°C och därigenom ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och reducerar risken för permanenta skador. Bolagets QuickCool® System kommer att CE-märkas och lanseras under 2018.

Prenumerera på QuickCool

Railcare

Railcare arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien med fokus på hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal.

Prenumerera på Railcare

Rottneros

Rottneros är en världsledande nischaktör som utvecklar och producerar pappersmassa. Bolaget är specialiserat inom ett antal utvalda områden, bl.a. avseende massa för kartong, mjukpapper, grafiskt papper och filter. Massatyperna anpassas efter kundens användningsområden och önskemål för att bidra till en högkvalitativ slutprodukt. Försäljningen är global och produktionen sker i Sverige.

Prenumerera på Rottneros

Seafire

Investmentbolaget Seafires affärsidé är att förvärva och vidareutveckla onoterade bolag med starka varumärken och ledande marknadspositioner. Seafire tar en tydlig roll som aktiv ägare där operationella och finansiella resurser tillsätts för att accelerera potentialen i portföljbolagen. Seafire utgörs idag av portföljbolagen Hedén Group och Followit Sweden som åtnjuter marknadsledande positioner i sina respektive nischer. Målsättningen är att förvärva 2-3 bolag per år.

Prenumerera på Seafire

SinterCast

SinterCast provides process control solutions and know-how for the reliable high-volume production of compacted graphite iron (CGI), which is a high-strength cast iron that improves the efficiency of components used in cars, heavy vehicles and industrial power components.

Prenumerera på SinterCast

SJR

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom ekonomi/finans, försäkring, IT, HR och Supply Chain. Generellt sett har SJR en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag.

Prenumerera på SJR

Stendörren

Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm med fokus på fastigheter inom segmenten lager och lätt industri.

Prenumerera på Stendörren

Studsvik

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.

Prenumerera på Studsvik

Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 80% av försäljningen via egna kanaler och cirka 20% via återförsäljare. Förvärven medför att bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.

Prenumerera på Swedencare

Swedol

Swedols verksamhet bygger på ett butikskoncept där man tillhandahåller ett brett järnhandelsutbud till framförallt professionella kunder. Bolaget säljer produkter från såväl välkända leverantörer som under egna varumärken. Försäljningen sker huvudsakligen genom butik, men även genom egen e-handel och återförsäljare.

Prenumerera på Swedol

Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.

Prenumerera på Tethys Oil

THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Kärnaffärsmodellen består i att förvärva etablerade spelvarumärken och successivt förädla dem. Mycket av THQ:s själ återfinns i entreprenören, grundaren och VD:n Lars Wingefors som vid 16 års ålder grundade Nordic Games, det vi idag förknippar med THQ Nordic. 2013 blev en game changer när merparten av dagens varumärksportfölj förvärvades från amerikanska THQ Inc:s konkursbo. I början av 2018 förvärvades välkända Koch Media vilket spetsar spelutvecklingen samt ger bolaget en större förlagsverksamhet.

Prenumerera på THQ Nordic

VBG Group

VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. På detta sätt ämnar bolaget komma åt produkt- och segmentnischer med uthållig lönsamhet samt organisk tillväxtpotential. VBG GROUP:s verksamhet är indelad i affärsdivisionerna Ringfeder Power Transmission, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Mobile Climate Control Group.

Prenumerera på VBG Group

Vitec

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifik standardiserad programvara till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark, växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment.

Prenumerera på Vitec

Vitrolife

Vitrolife utvecklar, producerar och säljer effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling. Exempel på produkter är näringslösningar och instrument. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Media, Disposable Devices, Time-lapse samt ART Equipment.

Prenumerera på Vitrolife

Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster ("SaaS"), främst inriktat mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter medverkar till att öka kunders produktivitet samt kostnadseffektivitet. Den primära produkten är bolagets plattform. Denna plattform kan beskrivas som en molnbaserad databas, till vilken bolaget kan koppla moduler för att utöka funktionaliteten efter kundens behov. I bolagets erbjudande hittas lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlämning samt drift och underhåll av byggnader.

Prenumerera på Zutec