Underhållning inom olika koncept

Moment Group

Med över 1,8 miljoner gäster per år är Moment Group en av Skandinaviens ledande underhållningskoncerner med ett brett erbjudande riktat till såväl privatpersoner som företag. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Live Entertainment, Venues och Event. Med flertalet av Skandinaviens ledande varumärken i portföljen har Moment Group ett erbjudande som kan tillgodose en bred efterfrågebild inom underhållning, möten och upplevelser samt vara drivande för utvecklingen inom sina respektive branscher.Live Entertainment

Genom Live Entertainment arbetar Moment Group utifrån en bred plattform av välkända varumärken och arenor i Sverige, Norge och Danmark men även inom större avtal mot företagskunder. Produktionerna som bland annat inkluderar några av Sveriges ledande artister är projektbaserade och kombineras med ett av dessa varumärken. Bland varumärkena återfinns exempelvis Wallmans, 2Entertain Hamburger Börs och Golden Hits. Exempel på produktioner är teaterföreställningar, musikaler, shower och artistevenemang. Större kontrakt som innefattar leverans av underhållning i anslutning till kundernas forum under långa tidsramar är även ett viktigt komplement till ovan.

Även om Live Entertainment har ett flertal intäktsben att stå på med en bred riskspridning sett till projekt och varumärken samt intäkter av mer stabil karaktär under längre avtal, är styrning och organisation en viktig del för att skapa god lönsamhet. Genom effektiva styrmedel kan bolaget snabbare och effektivare avsluta ett olönsamt projekt och även förlänga lönsamma och lyckade projekt. Detta möjliggörs delvis genom att äga informationsflödet i form av sajten Showtic.se men även genom bolagets projektinriktade organisationsstruktur. För att säkerställa en hög penetrationsgrad i projekten är marknadsföring en viktig del av affären. Moment Group arbetar med ett flertal traditionella kanaler, lojalitetsprogram samt digital marknadsföring.

En stor styrka och avgörande faktor för affärsområdet är gruppens tillgång på välkända evenemangslokaler där ovan produktioner kan placeras. Moment Group driver idag tio egna arenor bland annat Hamburger Börs, Cirkusbyggnaden i Köpenhamn och China Teatern. Bolaget äger inte lokalerna men driver dem utifrån mycket långa kontrakt. På detta sätt säkerställs en viktig länk i produktionskedjan.

Venues

Affärsområdet Venues omfattar fem arenor som drivs av Wallman Group. På fyra arenor erbjuds det egna dinnershow-konceptet Wallmans och även Golden Hits. På den femte skapas shower med aktuella artister. Moment Group planerar att öppna ytterligare en arena i centrala Göteborg i början av 2018. Samtliga arenor erbjuds också för galor, företagsevent och helabonneringar.

Event

I affärsområdet Event ingår dotterbolagen Hansen och Minnesota Communication. Hansen är en av marknadens mest anlitade aktörer för olika typer av företagsevent. Detta inkluderar exempelvis företagsjubileum, kickoff, produktlanseringar, mega event, kongresser och konferenser. Bolaget planerar, utvecklar och genomför levande möten som är fast förankrade i kundens strategi och stärker relationen mellan varumärke och intressenter. Hansen har en betydande bredd och kapacitet i sitt erbjudande med fokus på kreativitet, logistik och stark projektledning. Utöver detta har gruppen också en egen reseavdelning och är IATA-licensierade. Genom bolagets plattform, erfarenhet och team kan allt från mycket komplexa arrangemang/events för några av världens ledande företag till mindre kundcase hanteras. Bland genomförda uppdrag återfinns bland annat Volvo Ocean Race och bland genomförda kundcase återfinns bland annat event för Tele2, Svenska Spel och Länsförsäkringar. Genom att vara ett integrerat affärsområde i Moment Group kan kunderbjudandet breddas, samtidigt som synergier finns i exempelvis lokalanvändning och beläggning.

Några av Skandinaviens ledande varumärken

Gruppen har en stor varumärkesplattform som innefattar några av Sveriges mest välkända koncept/arenor/leverantörer inom underhållning. Bland annat driver koncernen Wallmans i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Sälen och Åre samt Golden Hits. Utöver detta återfinns Lisebergsteatern, Vallarnas friluftsteater, China Teatern, Intiman, Oscars, Hamburger Börs, 2E Live, 2Entertain, Showtic och Ladies Night under det gemensamma paraplyet.

Stärkt organisation med fortsatta synergimöjligheter

Moment Group har under framförallt 2016 stöpt om bolaget för att anpassa koncernen till fortsatt utveckling inom upplevelseindustrin. Bland annat har man rekryterat en CIO för att bättre ta tillvara på de möjlighet som finns när branschen digitaliseras. I slutet av 2016 lyftes affärsområdet Digital in i övriga affärsområden och därmed segmentredovisas det inte längre per Q4 2016. Bolaget har också i samband med omstöpningen uttalat ett tydligt och brett förvärvsintresse, vilket syntes redan i början av 2017 genom förvärvet av Minnesota Communications. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.