Kalender & Ägare

BioGaia

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 8 feb 2018
Delårsrapport Q1 25 apr 2018
Delårsrapport Q2 17 aug 2018
Delårsrapport Q3 24 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Annwall & Rothschild Inv. AB 7,2 % 33,0 %
Swedbank Robur fonder 9,4 % 6,8 %
Öhman Bank S.A 7,3 % 5,2 %
Fjärde AP-fonden 7,2 % 5,2 %
Clearstream Banking S.A 3,1 % 2,2 %
Banque Pictet &CiE 2,7 % 1,9 %
SSB and Trust company, Boston 2,4 % 1,7 %
CBNY Norges Bank 2,3 % 1,7 %
Ålandsbanken ABP, Bank of Åland LTD 2,0 % 1,5 %
Tredje AP-fonden 1,8 % 1,3 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.