Flaggningsmeddelande i BioGaia AB

10:47 / 13 december 2017 BioGaia Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i BioGaia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556380-8723 BioGaia AB
Instrument Aktier
Innehavare Fjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 156 524
Antal rösträtter 1 156 524
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-12-12
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 226 209
 - direkt innehavda rösträtter 1 226 209
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,07 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,11 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,11 % 1 226 209
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,11 % 1 226 209
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 226 209
 - andel av rösträtter 5,11 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jannis Kitsakis
 - telefon 08-7877515
 - mejl jannis.kitsakis@ap4.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.