Nyttiga bakterier

BIOGAIA

BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är nyttiga bakterier som har dokumenterade positiva hälsoeffekter i kroppen. Användningsområdena för BioGaias produkter är främst inom mag/tarm-, mun- samt immunhälsa och produkterna finns i en rad olika tappningar. Företaget är verksamt i hela världen genom distributionspartners och försäljningen sker främst på apotek.Nyckeltal

BIOGAIA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
615,0 677,6 754,5
Omsättningstillväxt
15,0% 10,2% 11,3%
Rörelseresultat MSEK
233,8 251,7 278,4
Rörelsemarginal
38,0% 37,1% 36,9%
Vinst per aktie KR
10,42 11,23 12,44
Utdelning per aktie KR
9,00 9,00 9,50
Eget kapital MSEK
463,9 501,9 553,0
Soliditet
80,5% 79,2% 79,4%
Nettoskuld MSEK
-305,9 -311,1 -339,4
Antal miljoner aktier
17,3 17,3 17,3