Rapid and effective evaluation of cancer treatments

BIOVICA

Biovica är ett bioteknikföretag vars patenterade teknologiplattform, DiviTum, mäter celltillväxthastigheten hos patienter med solida cancertumörer. Testet ger ett mått på hur snabbt cancer växer och är dessutom ett utmärkt sätt att enkelt och snabbt få svar på om insatt cancerbehandling är verksam. Biovica har initialt valt att fokusera på utvärdering av behandlingseffekten kring spridd bröstcancer. Bolaget är i tidig kommersiell fas och har i dagsläget försäljning till forskningsmarknaden, kommersiell lansering förväntas inledas i Europa och USA under 2020.

Financials

BIOVICA

2017 18 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK 2,7 2,5 14,2
Omsättningstillväxt N/A -8,2% 470,0%
Rörelseresultat MSEK -18,0 -19,4 -18,0
Rörelsemarginal N/A N/A N/A
Vinst per aktie KR -1,00 -1,08 -1,00
Utdelning per aktie KR - - -
Eget kapital MSEK 73,7 54,3 36,3
Soliditet 91,3% 89,1% 68,9%
Nettoskuld MSEK -42,1 -11,5 8,9
Antal miljoner aktier 18,0 18,0 18,0