Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Catena Media

Affiliate with a leading position in iGaming

Catena Media

Catena Media är ett snabbväxande bolag som skapar kundkontakter (leads) online. Historiskt har bolaget fokuserat på iGaming-branschen, på senare tid har även en ny vertikal inom finanssektorn tillkommit. Deras vision är att bli den världsledande leverantören av värdeskapande online-leads. Strategin fokuserar på organisk tillväxt, exempelvis genom geografisk expansion, samt förvärv.Affiliate med ledande ställning inom iGaming

Catena Medias huvudsakliga verksamhet består av att attrahera användare genom nätbaserade marknadsföringstekniker. Huvudsakligen används sökmotoroptimering (SEO) samt marknadsföring genom Pay Per Click (PPC), men andra kanaler som sociala medier och e-mails förekommer också. Bolaget försöker sedan kanalisera dessa till sina kunder som till största del är iGaming-operatörer. I detta syfte äger och driver Catena Media över 3 000 specialiserade webbsidor med fokus på ett innehåll av hög kvalitet och på olika språk. Några av de mer kända är AskGamblers, JohnSlots och RightCasino. Catena Media har en stark marknadsställning inom nätkasinosegmentet, samtidigt växer deras erbjudande inom online-sportsbettingsegmentet allt mer. Verksamheten bedrivs från Malta med primärt fokus på reglerade marknader i USA, Europa, Japan och Australien. Intäktsmodellen bygger på två huvudvarianter; intäktsdelning samt kostnad per förvärvad kund (så kallad CPA).

Stark marknadsställning och förvärvsfokus

Koncernen har framgångsrikt förvärvat flera affiliateföretag inom marknadsföring under de senaste två åren och har omfattande erfarenhet av att integrera de förvärvade tillgångarna för att kunna maximera synergieffekter och öka intäkterna. Förvärv anses vara en stark drivkraft för vidare tillväxt, och styrelsen är av uppfattningen att Catena Media är väl positionerat för att förvärva fler företag inom affiliatemarknadsföring, samt för att dra nytta av ökade stordriftsfördelar och tillkommande synergieffekter.

Nätkasinomarknaden, där Catena Media bedriver verksamhet, har visat en stark tillväxt under senare år. Catena Medias uppfattning är att efterfrågan på kundgenererande företag samt affiliateföretag kommer att öka i takt med den underliggande nätkasinomarknaden. H2 Gambling Capital spår att den genomsnittliga årliga tillväxten blir 9,4 procent mellan åren 2016 och 2020. Marknadstillväxten drivs främst av att nya nätkasinooperatörer tillkommer samt att gamla varumärken expanderar till nya marknader. Tillsammans med etablerade kunder på befintliga marknader driver dessa tillväxten för affiliatemarknaden genom sina ökade satsningar på digital marknadsföring. Den kommersiella modellen Pay-Per-Performance som erbjuds av Catena Media, utgör en av de mest rättvisande och ansvarstagande intäktsmodellerna som finns för operatörer.

Bild: Catena Medias affärsmodell, klicka på bilden för att förstora den.

Strukturell tillväxt på affiliatemarknaden

På den fragmenterade affiliatemarknaden finns det bara en handfull aktörer som kan generera ett betydande antal New Depositing Customers (NDC) till operatörerna. De starkaste konkurrenterna verkar på samma geografiska marknader som Catena Media, och det verkar finnas en bestående trend med lanseringar av nya kasinooperatörer med ett primärt fokus att använda affiliate-säljkanalen. Det ger Catena Media möjligheter att dels expandera geografiskt i takt med att dessa operatörer går in i nya marknader och dels förvärva andra affilates på en fragmenterad marknad.

Ny vertikal inom finanssektorn

Under 2017 öppnade Catena Media dörren för en ny vertikal genom förvärvet av BeyondBits Media som är verksamma inom finanssektorn. Anledningen till att Catena Media valt att ge sig in i just finanssektorn beror enligt bolaget på följande orsaker: liknande prisstruktur som iGaming, höga marginaler, tydlig reglering, marknadsstabilitet, kompatibel geografisk spridning till nuvarande verksamhet, ledningen besitter en god kunskap om branschen, kunddemografin liknar den inom iGaming samt att branschen genomgår en transformation från offline till online. De inriktningar Catena Media främst kommer fokusera på är FX-, aktie- och CFD-marknaden. Jämfört med iGaming-branschen är livstidsvärdet för varje kund cirka 3-4 gånger högre på ovan nämnda marknader, vilket leder till en högre CPA hänförlig Catena Media. Konkurrenterna innefattar forexbrokers.com, stockbrokers.com, stocktrader.com, markets.com, investing.com, money.co.uk och brokerchosser.com.

Finansiella mål 2020

Catena Media har ett mål att uppnå en EBITDA som överstiger 100 MEUR år 2020, driven av en årlig tvåsiffrig procentuell organisk intäktstillväxt och förvärv. Skuldsättningen ska ligga inom intervallet 1,5-2,5x nettoskuld/EBITDA, även om bolaget under kortare perioder kan agera utanför spannet. Vidare kommer de kassaflöden som genereras kommande år återinvesteras i bolaget och ingen utdelning kommer därför bli aktuell innan år 2020. Framtida förvärv kommer uteslutande ske på reglerade marknader där USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Japan och Australien är marknader av intresse för Catena Media.