Catena Media utser ny tillförordnad CFO

16:00 / 4 January 2019 Catena Media Press release

Catena Media plc ("Bolaget" eller "Catena Media") meddelar idag att Erik Edeen har utsetts som ny tillförordnad CFO för Catena Media och efterträder Pia-Lena Olofsson. Erik Edeen har mer är 12 års erfarenhet från ledande roller inom ekonomifunktionen i publika och privata bolag, bland andra ICA gruppen AB (publ.) och Investor AB (publ). Nu senast kommer han från en roll som koncern CFO för ett europeiskt IT bolag. Erik har en Ekonomie Magisterexamen med inriktning redovisning och finansiell ekonomi från Uppsala universitet.

"Samtidigt som jag välkomnar Erik Edeen vill jag passa på att tacka Pia-Lena Olofsson för hennes tid på Cetena Media och önska henne all lycka i hennes fortsatta karriär"

Per Hellberg, CEO

Erik Edeen kommer, under sin tid på Catena Media, att vara en del av Bolagets koncernledning. Erik Edeen påbörjar sitt uppdrag hos Catena Media den 7 januari 2019. Rekryteringsprocessen för en permanent CFO har inletts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Telefon: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com  (per.hellberg@catenamedia.com%20)

Denna information är sådan som Catena Media är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 4 januari 2019 klockan 16:00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Mer information finns på www.catenamedia.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.