Kalender & Ägare

Catena Media

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2018
Delårsrapport Q1 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 10 aug 2018
Delårsrapport Q3 6 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Optimizer Invest Ltd 13,4 % 13,4 %
Swedbank Robur Fonder 8,9 % 8,9 %
Aveny Ltd 8,3 % 8,3 %
Investment AB Öresund 6,9 % 6,9 %
Pixel Wizard Ltd 6,2 % 6,2 %
Handelsbanken Fonder 4,7 % 4,7 %
Michael Knutsson 4,3 % 4,3 %
Andra AP-fonden 3,8 % 3,8 %
Carnegie Fonder 3,4 % 3,4 %
Baybets Limited 2,9 % 2,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.