Kalender & Ägare

Catena Media

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2018
Delårsrapport Q1 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 10 aug 2018
Delårsrapport Q3 6 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Optimizer Invest Ltd 13,5 % 13,5 %
Swedbank Robur Fonder 9,2 % 9,2 %
Aveny Ltd 8,6 % 8,6 %
Investment AB Öresund 7,2 % 7,2 %
Pixel Wizard Ltd 6,9 % 6,9 %
Handelsbanken Fonder 5,7 % 5,8 %
Carnegie Fonder 4,8 % 4,8 %
Michael Knutsson 4,6 % 4,6 %
LFJK Ltd 3,8 % 3,8 %
Baybets Ltd 2,9 % 2,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.