Affiliate med ledande ställning inom iGaming

CATENA MEDIA

Catena Media är ett snabbväxande bolag som skapar kundkontakter (leads) online. Historiskt har bolaget fokuserat på iGaming-branschen, på senare tid har även en ny vertikal inom finanssektorn tillkommit. Deras vision är att bli den världsledande leverantören av värdeskapande online-leads. Strategin fokuserar på organisk tillväxt, exempelvis genom geografisk expansion, samt förvärv.

Nyckeltal

CATENA MEDIA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MEUR 66,6 108,0 139,2
Omsättningstillväxt 66,3% 62,3% 28,8%
Rörelseresultat MEUR 31,9 50,7 64,9
Rörelsemarginal 47,9% 46,9% 46,6%
Vinst per aktie EUR 0,4 0,6 0,9
Utdelning per aktie EUR 0,0 0,0 0,0
Eget kapital MEUR 97,0 148,6 221,7
Soliditet 35,6% 40,7% 55,7%
Nettoskuld MEUR 90,5 171,6 150,2
Antal miljoner aktier 53,5 56,5 58,2

Värdering

CATENA MEDIA

2016 2017 2018e 2019e
P/E Adj. (x) 25,7 23,9 18,0 13,4
P/BV (x) 8,8 6,1 4,6 3,1
EV/S (x) 12,0 9,9 7,9 6,1
EV/EBITDA (x) 21,8 18,2 14,3 10,9
EV/EBIT (x) 22,9 20,6 16,7 13,1
Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0% 0,0%