Samarbetslösningar med fokus på användarvänlighet och kreativitet

Hoylu

Hoylu tillhandahåller mjukvara, inmatningsverktyg och skärmar för kreativt samarbete oberoende av de medverkandes fysiska position. Lösningarna hjälper till att koppla ihop analoga och digitala arbetsmetoder i syfte att underlätta samarbete. Bolagets produkter kan därför involvera flertalet personer med olika kompetenser i skapandeprocessen.Hoylu erbjuder helhetslösningar för presentation, kommunikation och interaktivt samarbete. Dessa skapas med hjälp av Hoylus dotterbolag We-Inspires mjukvara i kombination med hård- och mjukvara från diverse underleverantörer. Lösningarna är flexibla och kan i hög grad anpassas efter den enskilda kundens behov. Produktkatalogen innefattar lösningar för mindre mötesrum, utvecklingslabb och visningsrum samt möjlighet för enskilda medarbetare att på distans koppla upp sig mot dessa. Hoylu har ambitiösa tillväxtmål för de kommande åren och vill, genom att sälja en mix av hård- och mjukvara, uppnå en bruttomarginal om minst 50%.

Marknaden för kreativa kommunikationslösningar väntas framgent drivas av bland annat globalisering, specialisering, innovationsbehov och digitalisering. Kort sagt ökar behovet av att specialister, möjligen placerade i olika delar av världen, som på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna arbeta och samarbeta med varandra med hjälp av Hoylus lösningar.

 

We-inspire
We-inspire, som förvärvades av Hoylu i januari 2017, är en avknoppning från ett österrikiskt universitet och blev verksamt 2013. Bolaget tillhandahåller i huvudsak interaktiva vägglösningar för utvecklingslabb och uppvisningsrum. Lösningarna används företrädesvis för presentationer, utbildning och workshops, där de ersätter traditionell analog utrustning. Bolaget har en bransch- och storleksmässigt spridd kundbas med en hög andel globala företag och institutioner. Under 2016 omsatte bolaget 4,0 MSEK med en bruttomarginal om cirka 70%.

Hårdvara
Tap Table 43”
Pekbord med 4K-upplösning avsedd för presentationer, visualiseringar och sammarbetskrävande uppgifter. Levereras komplett med tillhörande mjukvara. Bordet kan användas av flertalet användare samtidigt och kan styras med hjälp av båda händerna och högprecisionspennor simultant.

Tap Board 65”
Stor 4K-skärm anpassad för både penna och händer. Produkten erbjuder en stor yta som med fördel kan användas till idéskapande, presentationer och interaktiva möten. Skärmen stödjer både Android, Windows och Mac vilket möjliggör för medarbetare att koppla upp egna enheter (BYOD).

Tap Shop 32”
Pekskärm avsedd för butiksbaserad e-handel. Möjliggör för handlare att tillgängliggöra hela sitt e-handelsutbud i butik. Skärmen kan integreras med existerande e-handelslösningar.

VR Global
Hoylu innehar en konvertibel motsvarande 10% av ägandet i det New York-baserade VR Global, med en option på ytterligare 20% av bolaget. Tillsammans avser bolagen utveckla en VR- och AR-kompatibel version av Hoylus presentations- och samarbetslösningar. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.