Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

MedicaNatumin

Innovative self-care company

MedicaNatumin

MedicaNatumin, tidigare Medica Nord, är en nordisk egenvårdskoncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som avser öka människors livskvalitet och bidra till en bättre vardagshälsa. MedicaNatumin arbetar med innovation och kvalitet som ledord, såväl i utvecklingen av egna varumärken, som i urvalet av inlicensierade varumärken. Under mars 2016 förvärvades Natumin Pharma AB som bedriver forskning och utveckling.Fokus på varumärken och förvärv

MedicaNatumin arbetar proaktivt och kontinuerligt med utvärdering och utveckling av nya produkter samt med möjliga kandidater till förvärv. Koncernen förvärvade under 2013 Medica Nord-gruppen. Sommaren 2014 förvärvades dessutom Nature Invest AB. Därutöver utvecklar bolaget befintliga och nya partnerskap med ledande distributörer i USA, Asien, Europa och Norden.

Koncernen tog ytterligare steg våren 2016 genom förvärvet av Natumin Pharma AB. Förvärvet kompletterar nuvarande koncern genom att man har egen forskning och utveckling samt innehar en modern fabrik med tillverkning av egenvårdsprodukter och läkemedel. Bolagets produktionsanläggning är GMP-certifierade (Good Manufacturing Practice). Förvärvet innebär också att MedicaNatumin (tidigare Medica Nord) kommer ut på exportmarknaden, då Natumin Pharma redan har kunder i över 20 länder.

Ökat hälsomedvetande driver marknaden

Marknaden för hälsa och egenvård drivs av ett starkt ökat intresse och personligt ansvarstagande för sin egen hälsa och välbefinnande. Önskan om att kunna leva ett aktivt liv med hög livskvalitet högre upp i åldern skapar efterfrågan på egenvårdsprodukter som kan bidra till att bibehålla funktioner och minska lättare besvär.

Kosttillskottbranschen har historiskt sett uppvisat en god tillväxt och människor fokuserar allt mer på förebyggande hälsovård istället för symptomlindring. Marknaden väntas även i framtiden öka i en stadig takt bland annat drivet av den ökade acceptansen för kosttillskott samt en växande medelklass och åldrande befolkning.

Egenvårdsmarknaden för kosttillskott genomsyras av hårda regulatoriska krav på kliniska studier och vetenskapliga stöd för hälsopåståenden. MedicaNatumin är väl positionerat för att möta de regulatoriska kraven genom ett omfattande kvalitetsarbete och HACCP-certifiering, samt en varumärkesportfölj som skyddas av patent- och varumärkesregistreringar.

Bred produktportfölj

Nedan beskrivs de största varumärkena i bolagets produktportfölj inom egenvård och skönhet och som säljs via apotek, hälsofackhandel, näthandel samt Åhléns och Kicks (enbart Jabushe). Bolaget har idag en produktportfölj på drygt 20 produkter. Några av de största varumärkena beskrivs nedan.

L-Argiplex är ett marknadsledande kosttillskott för sexuell lust, energi och funktion, samt cirkulation och allmänt välbefinnande. L-Argiplex säljs i hälsofackbutiker samt på apotek.

Jabushe, med den patenterade formulan QAL-100, är svensk och kliniskt dokumenterad hudvård med bevisad effekt vid ålderstecken såsom rynkor, solskador, spänst och lyster. Den svenska studien är granskad och godkänd av forskningsetiska kommittén vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm (2001), samt publicerad i en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, British Journal of Dermatology, 2003:149:841-849. Jabushe säljs på Åhléns, Kicks samt i utvald hälsofackhandel.

Nypozin är ett kosttillskott för ledhälsa som innehåller en utvald kombination av nypon som stödjer ledernas hälsa och hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet, samt C-vitamin som bidrar till en normal broskbildning. Ledrelaterade hälsoproblem är ett stort indikationsområde där intresset för naturlig egenvård växer snabbt.

Astaxin är en kombination av antioxidanter, vitamin C och vitamin E. Astaxin ska bidra till att immunsystemet normaliserar genom att skydda cellerna mot oxidativ stress. Den innehåller även karetonoiden astaxanthin som produceras av svenskodlade mikroalgen Haematococcus pluvialis.

Ester-C är en patenterad och syraneutral form av kalicumaskorbat som genom sin kroppsfärdiga sammasättning ger ett snabbt och långvarigt upptag av C-vitamin.