Nytt treårigt exportavtal

13:55 / 21 december 2017 MedicaNatumin Pressmeddelande

Natumin Pharma AB som är ett bolag i Medica Clinical Nord koncernen har tecknat ett avtal med ett läkemedelsföretag för MENA-området som innebär en stark exporttillväxt de kommande åren avseende delar av Natumin Pharmas produktportfölj inom fot- och hudvårdsområdet.

Samtliga produkter kommer tillverkas i bolagets egna fabrik. Affären har ett försäljningsvärde för Natumin Pharma på c:a 28 miljoner kronor beräknat över en treårsperiod enligt avtalade minimikvantiteter.

 
COO Erin Worrall kommenterar att detta är bolagets hittills största affär internationellt. Flera nya geografiska områden inom export är under förhandling och Erin Worrall tror att bolaget kommer att teckna fler exportavtal under första halvåret 2018.

Vi har arbetat aktivt under året med att utveckla vår exportaffär genom att finna nya starka internationella partners både för våra varumärken och patenterade produkter Vi bedömer att den stora tillväxten framöver kommer att ske utanför Norden, säger tf VD Andreas Skiöld.
Denna information är sådan information som Medical Clinical Nord Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.