Innovativ In-Store Marketing

Motion Display

Motion Display är verksamt inom det starkt växande området In-Store Marketing, d.v.s. där butiken eller producenten av en vara inne i själva butiken vill uppmärksamma varan. Motion Displays egenutvecklade produkt, blinkande skyltar gjorda på elektroniskt papper, är världsunik. I Augusti 2014 lanserades även produkten Motion e-Bar, där en liknande elektronisk skylt placerats på en kundpinne, vilken avskiljer kunders varor på varubandet vid kassan. Exponeringen av utvalda varor förstärks med en blinkande display och drar därmed till sig kundernas uppmärksamhet.Motion Display

Motion Display, med huvudkontor i Uppsala, är ett innovativt företag inom det snabbt växande området ”In-Store Marketing” och har, sedan det grundades 2005, i huvudsak varit ett utvecklingsbolag. Verksamheten omfattar utveckling, marknadsföring och tillverkning av produkter och tjänster inom digital/elektronisk displayteknik främst avsedd för detaljhandel och marknadsföring. Bolagets egenutvecklade produkter, blinkande skyltar och displayer baserade på elektroniskt papper från E Ink är världsunik. Displayerna baseras på omfattande patent avseende elektroniskt papper samt avancerad egenutvecklad elektronik och mjukvara.

Displayerna visar rörliga budskap och drar därmed till sig uppmärksamhet och genererar ökad försäljning. Displayernas väldigt låga strömförbrukning (drivs med små batterier i ca 5-7 månader innan batterierna behöver bytas) och dess pappersliknande egenskaper, gör att de hanteras lika enkelt som traditionella pappers- och plastskyltar med statiska budskap. Under 2015 lanserades den nya versionen av elektronik och mjukvara. Där utnyttjas en inbyggd klocka och möjligheten att visa olika blinkande budskap med tillhörande prisinformation beroende på vilken veckodag det är. Versionen har även ett ”sov-läge” vilket gör att batteritiden kan fördubblas. En första demonstration av trådlöst byte av animationssekvens/pris via telefon med stöd för NFC har också genomförts.

Leverans av de första produkterna skedde under senvåren 2013. Produkterna hade de funktioner och egenskaper Bolaget definierat som nödvändiga för en omfattande lansering, både i Sverige och internationellt. De första leveranserna skedde till Coca-Cola i Norge och ICA, båda med stor framgång. De kundanpassade kampanjer som genomförts och som genererat försäljning har i huvudsak baserats på kunder som själva kontaktat bolaget och med ett minimum av egna försäljningsinsatser. Under hösten 2014 och 2015 inleddes en etablering i USA med två leveranser och installation sker på Walmart. Under sommaren 2015 fortsatte etableringen och man tog sig in i segmentet ”snacks” på den amerikanska marknaden.

 

 

Marknaden 

In-Store Marketing är en global bransch med en tillväxt uppgående till cirka 20 procent per år. Tillväxten drivs av att leverantörernas marknadsföringsbudgetar i ökande omfattning allokeras till marknadsföring i butik. Det bakomliggande skälet till detta är att 70 procent av alla köpbeslut tas inne i butiken, framför produkten. Även den kraftigt ökade konkurrensen mellan leverantörer har bidragit till utökade investeringar i In-Store Marketing, då behovet av att synas i butik fått ökad relevans. Generellt kan också sägas att kedjorna lockar kunder till butikerna med låga priser på vissa produkter genom att kraftigt sänka den egna marginalen. När kunden väl kommit till butiken vill man av naturliga skäl också kompensera detta genom att styra kunden till att också köpa produkter med hög marginal. In-Store Marketing är ett segment inom kampanjmarknaden, vilken årligen omsätter cirka 300 miljarder USD bara i USA (Major Media in the Shopping Aisle 2008).

I Sverige investeras årligen nästan 70 miljarder SEK på marknadsföring varav cirka 7 miljarder SEK, motsvarande cirka 10 procent, inne i landets butiker. Fördelningen mellan In-Store Marketing och övrig marknadsföring förklaras i hög grad av avsaknad av attraktiva möjligheter till effektiv reklam i butik. Ett antal studier påvisar att Motion Display kan erbjuda en effektiv lösning på detta problem genom att utvalda butiksvaror förstärks med en blinkande display för att varan ska tilldra sig extra mycket uppmärksamhet. Motion Displays målsättning är att erbjuda butikskedjor och leverantörer ett effektivare verktyg för marknadsföring i butik och således öka den totala andelen som årligen investeras i In-Store Marketing.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.