Innovativ In-Store Marketing

MOTION DISPLAY

Motion Display är verksamt inom det starkt växande området In-Store Marketing, d.v.s. där butiken eller producenten av en vara inne i själva butiken vill uppmärksamma varan. Motion Displays egenutvecklade produkt, blinkande skyltar gjorda på elektroniskt papper, är världsunik. I augusti 2014 lanserades även produkten Motion e-Bar, där en liknande elektronisk skylt placerats på en kundpinne, vilken avskiljer kunders varor på varubandet vid kassan. Exponeringen av utvalda varor förstärks med en blinkande display och drar därmed till sig kundernas uppmärksamhet.

Nyckeltal

MOTION DISPLAY

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 29,4 46,3 57,5
Omsättningstillväxt -5,9% 57,4% 24,0%
Rörelseresultat MSEK -2,5 3,0 5,8
Rörelsemarginal -8,4% 6,4% 10,1%
Vinst per aktie KR -0,26 0,26 0,54
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 8,2 10,9 16,5
Soliditet 31,7% 42,3% 45,3%
Nettoskuld MSEK 1,0 1,7 2,9
Antal miljoner aktier 10,4 10,4 10,4

Värdering

MOTION DISPLAY

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 703,2 0,0 37,5 18,3
P/BV (x) 6,6 10,4 9,4 6,2
EV/S (x) 2,3 2,9 2,2 1,8
EV/EBITDA (x) 22,5 235,6 17,6 12,1
EV/EBIT (x) 208,9 0,0 35,2 18,2
Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0% 0,0%