Premiumprodukter inom djurhälsa

Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av Bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 80% av försäljningen via egna kanaler och cirka 20% via återförsäljare. Förvärven medför att Bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.Ett snabbväxande djurhälsoföretag

Bakgrunden till Swedencare är tandläkaren Sune Wikners studier om algen Ascophyllum Nodosum och dess effekt på munhälsa. Studierna på människor och hundar visade att en kost innehållande havsalgen minskade mängden plack, tandsten samt besvär vid blödande tandkött och som en följd förbättrades även andedräkten. Arbetet resulterade i en produkt för humanmarknaden i form av en tablett och för hundar och katter togs ett pulver fram som fick namnet ProDen Plaqueoff. Båda preparaten verkar via blodomloppet och ger en systemisk effekt vilket innebär att effekt ges på annat ställe än där det applicerats.

Swedencare är ett snabbväxande och lönsamt varumärkesbolag inom djurhälsa. Bolaget använder sigt främst av externa producenter i Sverige, Frankrike och USA men har i och med förvärvet av Ecuphar Ltd erhållit en egen produktionsanläggning i Irland. Inklusive de nyligen förvärvade försäljningsbolagen var omsättningen  2015 geografiskt fördelad mellan Europa 67%, USA, 24% och Asien 7%. Resterande 2% avsåg övriga marknader samt E-handel. Efterfrågan på algbaserade premiumprodukter är mycket hög på de asiatiska marknaderna och sett till försäljningsvolym har Japan, Kina och Sydkorea på kort tid blivit några av Swedencares viktigaste marknader. Framgent ser bolaget stor potential i Kina.

Humanisering – Långsiktig trend på husdjursmarknaden

Den långsiktiga trenden på husdjursmarknaden är humanisering och att fler anser att husdjuret är en del av familjen. Utvecklingen drivs främst ifrån USA och anammas av resterande marknader med följden att konsumenter är mer villiga att spendera på husdjursprodukter än tidigare. Humaniseringen har även inneburit ett växande intresse för förebyggande omvårdnad med essensen att främja en sund livsstil och undvika dålig kost. Det har lett till en större efterfrågan på premiumprodukter och marknaden i USA för munhälsoprodukter förväntas växa med cirka 9% per år fram till 2019.

swedencare

Tillväxt genom samarbeten, försäljningsavtal och förvärv

Under 2006 erhölls patent för ProDen Plaqueoff i 34 länder, inklusive EU och USA, och efterföljdes av patent för den japanska marknaden under 2010, patenten löper till september 2021. Vidare har Bolaget inlett ett större samarbetsavtal med den tyska underleverantören Veracus där avsikten är att ProDen PlaqueOff ska ingå i premiumfoder producerat av flera stora europeiska foderproducenter. Swedencare samarbetar även med ett bolag som äger rätten att använda ProDen PlaqueOff i ett tuggben på den amerikanska marknaden. Därutöver har Bolaget erhållit ett flertal förfrågningar om framtida samarbeten kring ProDen PlaqueOff.

Utöver ProDen Plaqueoff – som 2015 stod för 89% av försäljningen – lanserades under 2014 Dental Bites, ett husdjursgodis med likadan funktion som pulvret. Försäljningsvolymerna har motsvarat Bolagets förväntningar och under 2015 svarade Dental Bites för 11% av den totala försäljningen. Dessutom tecknades ett nordiskt försäljningsavtal för produkten Easypill - en lättarbetad och välsmakande massa i vilket läkemedel samt andra preparat kan döljas. Produkten underlättar medicinering då husdjursägare i många fall upplever svårigheter med att få djuren att svälja tablettbaserade preparat. 

Djurhälsobranschen förväntas stå inför en konsolidering eftersom den kännetecknas av ett stort antal mindre aktörer med svårighet att nå ut på den globala marknaden till följd av bristande distribution. Swedencare är en mindre aktör men har etablerade samarbeten med veterinärsföretag, en av världens största försäljare av receptfria produkter till apotek samt djuraffärskedjor inom premiumsegmenten. Målsättningen är att noteringen på First North tillsammans med nyemissionen ska medföra att de kan förvärva produkter eller produktbolag, utnyttja sin breda distribution och vara en aktiv part i konsolideringen. Finansiell målsättning för Swedencare är att omsättningen 2017 ska överstiga 80 MSEK och 2020 överstiga 200 MSEK. Därtill ska EBITDA-marginalen överstiga 30%.


Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.