Swedencare AB (publ) huvudaktieägare utfärdar köpoptioner till nyckelpersoner i Swedencare

08:30 / 22 december 2017 Swedencare Pressmeddelande

Nyckelpersoner inom Swedencare-koncernen har erbjudits möjlighet att förvärva köpoptioner avseende aktier i Swedencare AB (publ) till marknadsmässiga villkor.

Köpoptionerna är utfärdade av Swedencare AB:s (publ) huvudägare Håkan Svanberg & Co Health Care AB respektive JCC Group Invest Sweden AB.  Erbjudandet avser totalt 130 000 aktier.  

Swedencare AB:s (publ) styrelse har informerats om erbjudandet. Swedencare AB (publ) medverkar inte i erbjudandet och kommer ej heller att belastas av några kostnader som är hänförliga till erbjudandet. 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.