Premiumprodukter inom djurhälsa

Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 80% av försäljningen via egna kanaler och cirka 20% via återförsäljare. Förvärven medför att bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.Nyckeltal

Swedencare

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
85,5 103,1 126,3
Omsättningstillväxt
59,1% 20,6% 22,5%
Rörelseresultat MSEK
17,5 31,5 38,4
Rörelsemarginal
20,4% 30,5% 30,4%
Vinst per aktie KR
0,75 1,52 1,83
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
69,0 99,2 120,1
Soliditet
72,9% 79,2% 81,1%
Nettoskuld MSEK
-7,1 -30,4 -46,5
Antal miljoner aktier
15,8 15,8 15,8

Värdering

Swedencare

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 40,0 35,1 25,1 20,8
P/BV (x) 6,9 6,0 6,1 5,0
EV/S (x) 7,4 4,8 5,5 4,4
EV/EBITDA (x) 28,8 17,3 17,5 14,0
EV/EBIT (x) 34,9 23,4 18,1 14,4
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%