Kalender & Ägare

Vitrolife

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 8 feb 2018
Delårsrapport Q1 24 apr 2018
Delårsrapport Q2 13 jul 2018
Delårsrapport Q3 6 nov 2018
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2019

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-29

Huvudägare Kapital % Röster %
WILLIAM DEMANT INVEST A/S  21,6 % 21,6 %
BURE EQUITY AB (PUBL)  20,8 % 20,8 %
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM07 (PCT) 5,4 % 5,4 %
Lannebo Fonder 2,9 % 2,9 %
SEB Investment Management 2,3 % 2,3 %
ECCENOVO AB 2,1 % 2,1 %
CBNY-NORGES BANK 2,0 % 2,0 %
JPM CHASE NA 1,1 % 1,1 %
CBLDN-400 SERIES FUNDS-CLIENT 1,1 % 1,1 %
BNYMSANV RE BNYMTD RE GLG 1,0 % 1,0 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.