Globalt fertilitetsbolag

Vitrolife

Vitrolife utvecklar, producerar och säljer effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling. Exempel på produkter är näringslösningar och instrument. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Media, Disposable Devices, Time-lapse samt ART Equipment.Nyckeltal

Vitrolife

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1046,2 1125,5 1269,6
Omsättningstillväxt
22,2% 7,6% 12,8%
Rörelseresultat MSEK
340,9 376,5 434,7
Rörelsemarginal
32,6% 33,5% 34,2%
Vinst per aktie KR
12,19 2,70 3,08
Utdelning per aktie KR
3,70 4,00 4,50
Eget kapital MSEK
1225,9 1147,2 1047,8
Soliditet
86,2% 83,4% 81,1%
Nettoskuld MSEK
-395,5 -275,4 -199,4
Antal miljoner aktier
21,7 108,6 108,6