IT-konsultation och programutveckling

ADDNODE GROUP

Addnode Group är ett IT-bolag som genom sina tre affärsområden hjälper bolag att effektivisera sina interna processer. Det kan röra sig om allt från att bygga system kring en produktlivscykel till att optimera hemtjänsten i en kommun. Addnode arbetar inom varje affärsområde genom olika varumärken och är aktiva i hela Norden samt i flera europeiska länder.Nyckeltal

ADDNODE GROUP

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
2519,8 2808,6 2901,0
Omsättningstillväxt
14,8% 11,5% 3,3%
Rörelseresultat MSEK
130,0 171,5 186,1
Rörelsemarginal
5,4% 6,1% 6,4%
Vinst per aktie KR
3,12 3,65 4,01
Utdelning per aktie KR
2,25 2,25 2,25
Eget kapital MSEK
982,5 1123,8 1177,4
Soliditet
37,4% 39,5% 40,8%
Nettoskuld MSEK
447,6 356,0 262,4
Antal miljoner aktier
30,4 30,4 30,4