Kalender & Ägare

Addtech

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q3 (oktober-december) 6 feb 2018
Bokslutskommuniké Q4 (januari-mars) 15 maj 2018
Delårsrapport Q1 (april-juni) 13 jul 2018
Delårsrapport Q2 (juli-september) 25 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-29

Huvudägare Kapital % Röster %
Anders Börjesson (familj) 2,4 % 15,6 %
Tom Hedelius 2,1 % 14,9 %
Swedbank Robur Fonder 9,4 % 6,6 %
Lannebo Fonder 8,3 % 5,9 %
SEB Investment Management 7,2 % 5,1 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 3,8 % 2,7 %
State Street Bank And Trust Client 3,0 % 2,1 %
Odin Fonder Sverige 2,8 % 2,0 %
State Street Bank And Trust Com. Boston 2,7 % 1,9 %
Handelsbankens Fonder 2,7 % 1,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.