Nischdistributör inom data- och telekommunikationsprodukter

ALCADON

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B-området. Hög produktkunskap, konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.Nyckeltal

ALCADON

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
579,9 637,1 691,0
Omsättningstillväxt
103,4% 9,9% 8,5%
Rörelseresultat MSEK
71,5 79,5 85,0
Rörelsemarginal
12,3% 12,5% 12,3%
Vinst per aktie KR
2,94 3,34 3,60
Utdelning per aktie KR
0,50 0,75 1,00
Eget kapital MSEK
144,5 191,9 239,0
Soliditet
34,8% 40,2% 45,9%
Nettoskuld MSEK
107,0 68,3 29,7
Antal miljoner aktier
16,4 16,4 16,4

Värdering

ALCADON

2016 2017 2018e 2019e
Just. P/E (x) 17,3 17,9 15,8 14,7
P/BV (x) 6,6 6,0 4,5 3,6
EV/S (x) 1,8 1,7 1,5 1,3
EV/EBITDA (x) 13,5 13,5 11,7 10,5
EV/EBIT (x) 13,6 13,7 11,8 10,6
Direktavkastning (%) 0,0% 0,9% 1,4% 1,9%