Nischdistributör inom data- och telekommunikationsprodukter

ALCADON

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B-området. Hög produktkunskap, konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.

Nyckeltal

ALCADON

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 579,9 637,1 691,0
Omsättningstillväxt 103,4% 9,9% 8,5%
Rörelseresultat MSEK 71,5 79,5 85,0
Rörelsemarginal 12,3% 12,5% 12,3%
Vinst per aktie KR 2,94 3,34 3,60
Utdelning per aktie KR 0,50 0,75 1,00
Eget kapital MSEK 144,5 191,9 239,0
Soliditet 34,8% 40,2% 45,9%
Nettoskuld MSEK 107,0 68,3 29,7
Antal miljoner aktier 16,4 16,4 16,4

Värdering

ALCADON

2016 2017 2018e 2019e
Just. P/E (x) 17,3 18,4 16,2 15,0
P/BV (x) 6,6 6,2 4,6 3,7
EV/S (x) 1,8 1,7 1,5 1,3
EV/EBITDA (x) 13,5 13,8 12,0 10,8
EV/EBIT (x) 13,6 14,0 12,1 10,8
Direktavkastning (%) 0,0% 0,9% 1,4% 1,9%