Nyckeltal

Amasten

2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK
246,1 275,6 270,7
Tillväxt
45,5% 12,0% -1,8%
Driftnetto MSEK
126,5 134,3 139,4
Överskottsgrad
51,4% 48,7% 51,5%
Förvaltningsresultat MSEK
38,7 22,3 36,3
Vinst per aktie KR
0,88 0,42 0,18
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
856,3 899,4 911,0
Soliditet
31,0% 28,3% 28,5%
Nettoskuld MSEK
1571,3 1985,3 2024,2
Antal miljoner aktier
149,5 149,5 149,5
EPRA NAV (stam)
727,6 792,2 808,9
2015 2016 2017e 2018e
EV/Hyresintäkter (x)** 10,8 8,8 9,9 10,3
EV/NOI (x)** 23,0 17,0 20,4 19,9
P/E (förv.resultat.) (x)** 40,5 22,2 74,5 23,2
P/E ** 8,3 4,3 10,0 40,5
P/BV (x)** 0,8 0,8 0,7 0,7
P/BV (x)*** 0,9 0,9 0,8 0,7
Dir. avkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.