Nyckeltal

Amasten

2015 2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK 169,1 246,1 277,1 292,3
Tillväxt 91,4% 45,5% 12,6% 5,5%
Driftnetto MSEK 79,4 126,5 139,6 154,6
Överskottsgrad 46,9% 51,4% 50,4% 52,9%
Förvaltningsresultat MSEK 26,4 38,7 37,1 46,0
Vinst per aktie KR 0,45 0,88 0,47 0,24
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 743,9 856,3 902,0 922,0
Soliditet 36,6% 31,0% 28,4% 28,8%
Nettoskuld MSEK 1141,1 1571,3 1978,1 2000,4
Antal miljoner aktier 148,3 149,5 149,5 149,5
EPRA NAV (stam) 608,7 727,6 793,1 819,7
2015 2016 2017e 2018e
EV/Hyresintäkter (x)** 10,8 8,8 10,0 9,6
EV/NOI (x)** 23,0 17,0 19,9 18,1
P/E (förv.resultat.) (x)** 40,5 22,2 24,7 17,4
P/E ** 8,3 4,3 9,7 26,0
P/BV (x)** 0,8 0,8 0,7 0,7
P/BV (x)*** 0,9 0,9 0,8 0,8
Dir. avkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.