System för friformsframställning

Arcam

Arcam bygger sin verksamhet kring tekniken EBM eller Electron Beam Melting. Via de system som bolaget tillverkar och säljer till bland annat implantat- och flygindustri kan mycket komplexa detaljer framställas från metallpulver. Bolaget verkar på en global marknad där ledtiderna generellt sett är långa.Electron Beam Melting

Arcam utvecklar och säljer system baserade på en egenutvecklad och patenterad teknik som man kallar för EBM eller Electron Beam Melting. Tekniken möjliggör så kallad friformsframställning av komponenter i olika metallmaterial. Friformsframställningen och EBM-tekniken går ut på att man genom att fylla på Arcams maskiner med önskat metallpulver utifrån en tredimensionell digital ritning kan framställa mycket komplexa detaljer och komponenter i en helt automatiserad process.

Tekniken går ut på att elektronstrålen, i en vakuumkammare i maskinen, hettar upp och smälter metallpulver och därefter bygger upp den önskade komponenten lager för lager. Ritningen, som är framtagen digitalt med hjälp av CAD-programvara, matas in i maskinens arbetsminne och därefter sätts processen igång och några timmar senare kan man plocka ut en färdig komponent som är klar för slutpolering. Arcam monterar sina system själva och tillverkar nyckelkomponenter samt mjukvara. Resterande komponenter köps in från underleverantörer.

Små och medelstora serier

Arcams system är framförallt lämpade för att tillverka små och medelstora serier med komplex geometri i avancerade material. Därför har Arcam valt att fokusera på två primära kundgrupper - ortopediska implantat samt flyg- och rymdindustrin. Gemensamt är att kraven här är enormt höga och att man ofta arbetar med mycket dyra metallmaterial. Även andra kundsegment kan komma att bli aktuella framöver men Arcam har inledningsvis valt att fokusera på dessa utvalda segment. Vid sidan av systemförsäljningen är eftermarknaden viktig för bolaget och står för en ansenlig del av omsättningen. Eftermarknaden består av försäljning av serviceavtal, metallpulver samt förbrukningsdetaljer i systemen.

Arcams EBM-teknik konkurrerar dels med mer traditionella tekniker såsom gjutning och fräsning men även med olika typer av laserbaserade system. Konkurrensfördelarna med EBM-tekniken är bland annat att exceptionella materialegenskaper på de färdiga komponenterna kan uppnås, att komplexa detaljer kan tillverkas utan problem, att ledtiderna är relativt korta samt att materialspillet är minimalt vilket är viktigt då metaller av typen titan och krom-kobolt är mycket dyra. Dessa faktorer gör sammantaget att metoden är kostnadseffektiv för de valda applikationsområdena.

Global marknad med långa ledtider

Arcam verkar på en global marknad med existerande och potentiella kunder världen över. Bolaget fokuserar på ett antal prioriterande länder där man når sina kunder genom agenter eller med egen direktförsäljning. Inom Norden och på den prioriterade USA-marknaden riktar bolaget sig direkt mot slutkund. Marknaden kännetecknas av relativt sett långa säljcykler, där systemen först ska genomgå en omfattande utvärdering hos kund, med en genomsnittlig ledtid på 12-18 månader mellan kontakt och avslut. Därefter tar montering omkring tre månader varefter systemet intäktsförs vid leverans.

Bolagets kunder kan kategoriseras som slutanvändare, servicebyråer samt universitet. Slutanvändare är de som använder systemen direkt i produktionen eller i framtagning av prototyper, servicebyråer är underleverantörer till slutanvändare och universitet använder systemen i sin forskning. En för Arcam viktig del av verksamheten är att ständigt upprätthålla ett starkt patentskydd vilket riktas in på ett antal nyckelmarknader och består av patent på både processer och komponenter.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.