Kalender & Ägare

Arcam

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 7 feb 2017
Delårsrapport Q1 21 apr 2017
Delårsrapport Q2 21 jul 2017
Delårsrapport Q3 20 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 6 feb 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2016-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
GE Sweden Holdings AB 14,2 % 14,2 %
Merrill Lynch International 9,3 % 9,3 %
Första AP-Fonden 8,7 % 8,7 %
Handelsbanken Fonder 5,2 % 5,2 %
Polar Capital LLP 4,2 % 4,2 %
SEB 3,2 % 3,2 %
Bnymsanv Re Gclb Re BNY Gcm Client 3,0 % 3,0 %
NTC Re Iedu Ucits Clients Non 2,6 % 2,6 %
Swiss Resident Account 2,5 % 2,5 %
Jpmc:escrow German Resident Treaty, 2,3 % 2,3 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.