Kalender & Ägare

Arise

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q1 3 maj 2018
Delårsrapport Q2 18 jul 2018
Delårsrapport Q3 9 nov 2018
Bokslutskommuniké Q4 15 feb 2019

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Jan Barchan 15,0 % 15,0 %
Tredje AP-fonden 10,0 % 10,0 %
Nordea Liv & Pension 9,5 % 9,5 %
Claesson & Anderzén 8,1 % 8,1 %
Carlton Telecom Inc 6,7 % 6,7 %
Peter Gyllenhammar 4,5 % 4,5 %
Ernström & C:o AB 4,5 % 4,5 %
Svenska Handelsbanken AB for PB 4,1 % 4,1 %
Leif Jansson 3,7 % 3,7 %
Olof Andersson 3,6 % 3,6 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.