Kalender & Ägare

Arise

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q2 19 jul 2017
Delårsrapport Q3 10 nov 2017
Bokslutskommuniké Q4 16 feb 2018
Delårsrapport Q1 3 maj 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-09-30

Huvudägare Kapital % Röster %
Jan Barchan 15,0 % 15,0 %
Claesson & Anderzén 13,6 % 13,6 %
Tredje AP-fonden 10,0 % 10,0 %
Nordea Liv & Pension 9,2 % 9,2 %
Peter Gyllenhammar 4,5 % 4,5 %
Ernström & C:o AB 4,5 % 4,5 %
Svenska Handelsbanken AB for PB 4,1 % 4,1 %
Leif Jansson 3,7 % 3,7 %
Olof Andersson Förvaltnings AB 3,6 % 3,6 %
Catella Fonder 2,4 % 2,4 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.