Marknadsledande aktör med fokus på kassaflöde

ARISE

Arise är en av de ledande aktörerna på den nordiska vindkraftmarknaden avseende landbaserad vindkraft. Bolaget är en av ett fåtal aktörer som hanterar hela värdekedjan – från prospektering, tillståndshantering till finansiering, byggnation och egen/extern förvaltning. Bolagets portfölj av förvaltad vindkraft utgör ca 8% av Sveriges totala installerade kapacitet. Därutöver besitter Arise en omfattande projektportfölj om ca 1000 MW i Sverige.

Nyckeltal

ARISE

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 256,5 231,9 345,0
Omsättningstillväxt -56,7% -9,6% 48,7%
Rörelseresultat MSEK -97,9 52,8 101,4
Rörelsemarginal -37,5% 22,8% 29,4%
Vinst per aktie KR -5,30 -0,27 1,26
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 843,0 837,7 880,6
Soliditet 39,7% 41,1% 43,9%
Nettoskuld MSEK 983,0 931,4 824,6
Antal miljoner aktier 33,9 33,9 33,9

Värdering

ARISE

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 -61,5 13,3
P/BV (x) 0,7 0,5 0,7 0,6
EV/S (x) 2,8 5,5 6,5 4,0
EV/EBITDA (x) 12,1 11,1 12,2 8,2
EV/EBIT (x) 32,5 26,8 28,4 13,8
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%