Kalender & Ägare

Atrium Ljungberg

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Delårsrapport Q3 18 okt 2017
Bokslutskommuniké Q4 16 feb 2018
Delårsrapport Q1 20 apr 2018
Delårsrapport Q2 11 jul 2018
Delårsrapport Q3 19 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Konsumentföreningen Stockholm 23,0 % 29,2 %
Familjen Ljungberg 29,0 % 22,0 %
Familjen Holmström 19,5 % 12,6 %
Carnegie Fonder 5,3 % 6,7 %
Varma pensionsförsäkringar 4,8 % 6,1 %
AFA Försäkringar 1,0 % 4,3 %
Swedbank Robur fonder 1,1 % 1,4 %
Fjärde AP-fonden 1,0 % 1,2 %
Handelsbanken fonder 0,9 % 1,2 %
Margareta Af Ugglas 0,9 % 1,1 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.