Nyckeltal

Atrium Ljungberg

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
2389,0 2428,6 2520,1
Tillväxt
11,1% 1,7% 3,8%
Driftnetto MSEK
1647,0 1656,9 1729,0
Överskottsgrad
68,9% 68,2% 68,6%
Förvaltningsresultat MSEK
1180,0 1227,1 1276,4
Vinst per aktie KR
19,20 7,54 7,87
Utdelning per aktie KR
4,50 4,70 4,90
Eget kapital MSEK
18223,0 18628,0 19050,8
Soliditet
42,6% 42,4% 42,1%
Nettoskuld MSEK
17903,0 18300,5 19212,6
Antal miljoner aktier
133,2 133,2 133,2
EPRA NAV (stam)
21528,5 21933,5 22356,3
2016 2017 2018e 2019e
P/E (förv.resultat.) (x) 19,7 14,0 13,4 12,9
P/E (x) 7,1 6,4 16,4 15,7
P/B (x) 1,2 0,9 0,9 0,9
EV/Hyresintäkter (x) 14,7 13,4 13,1 13,0
EV/Driftnetto (x) 23,2 20,9 21,0 20,6
Dir. avkastning (%) 2,8 3,6 3,8 4,0

Viktig information